Kan ik ergens nakijken of de overledene een testament heeft laten opmaken?

Ja, in het Centraal Testamentenregister wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten opmaken. De inhoud van een testament is niet zichtbaar, maar wel wordt duidelijk of een overledene een testament heeft en bij welke notaris dit zich bevindt. Iedere notaris en particulier kan het Centraal Testamentenregister raadplegen. Dit kan alleen ten aanzien van een overleden persoon. Bij een aanvraag moet u daarom ook altijd een (kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen.