Er is een fout opgetreden in dit component.

Welke achternaam krijgt mijn kind?

Ik ben ...

  • gehuwd
    U kunt kiezen welke achternaam het kind krijgt, die van de vader of van de moeder. Maakt u geen keuze? Dan krijgt het kind de naam van de vader. De gemaakte keuze geldt ook voor alle volgende kinderen die in het gezin geboren worden. Ook bij de adoptie van het eerste kind kunnen de ouders kiezen.
  • ongehuwd
    Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als de vader het kind erkent, kunnen de ouders kiezen voor de achternaam van de moeder of de vader. Deze keuze vindt plaats bij de erkenning. De erkenning van het kind kan ook plaatsvinden vóór de geboorte van het kind. De naamskeuze vindt dan op dat moment plaats.
  • een ouder en ik ben samen met een niet-ouder
    Dan kunt u de rechter vragen om de achternaam van het kind te wijzigen in die van de ouder of de niet-ouder.