Toen ik op mijn fiets nog even snel voor een vrachtauto wilde oversteken, ben ik aangereden. De chauffeur ontkent de aansprakelijkheid. Mag dat?

Nee, in principe niet. 

Risicoaansprakelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen
De wet kent een aparte regeling voor fietsers en voetgangers, bij een aanrijding met een motorvoertuig. Fietsers en voetgangers worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers, omdat motorvoertuigen door hun snelheid en gewicht extra gevaar opleveren. Dit zorgt ervoor dat er niet eerst bewezen hoeft te worden dat de automobilist schuldig is aan de schade van de fietser, om deze aansprakelijk te stellen. Dit is een vorm van risicoaansprakelijkheid: je hoeft dan geen schuld te hebben aan het ongeluk om wel aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Verschil boven en onder 14 jaar
Er wordt onderscheid gemaakt tussen fietsers en voetgangers boven de 14 jaar en onder de 14 jaar. De fietser of voetganger boven de 14 jaar krijgt tussen de 50% en 100% van de schade vergoed. Bij kinderen onder de 14 jaar is dit 100% van de schade.

Uitzondering: overmacht als fout onmogelijk in te schatten is
Er bestaat een uitzondering als de bestuurder van het motorvoertuig overmacht kan bewijzen. We spreken van overmacht als de bestuurder van het motorvoertuig geen rekening hoefde te houden met het rijgedrag van de fietser, omdat het gedrag van de fietser in kwestie heel erg onwaarschijnlijk is. In de praktijk is dit moeilijk. Er wordt namelijk van hem of haar verwacht dat er rekening gehouden wordt met onverwacht, onhandig en onvoorzien gedrag van een fietser of voetganger. Alleen wanneer de fout van de voetganger of fietser onmogelijk in te schatten was, zou een beroep op overmacht kunnen slagen. Elke situatie is anders. Het hangt van alle omstandigheden van de specifieke situatie af of er sprake is van overmacht.