Verkeersboetes

Als u in een EU-land een verkeersovertreding begaat, kunt u te maken krijgen met het CJIB (het Nederlandse Centraal Justitieel Incassobureau). Vanaf 1 december 2007 kan een Europese boete in Nederland worden uitgevoerd. U kunt dus in Nederland gedwongen worden een Europese boete te betalen. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op de website van de overheid. Betaalt u niet, dan kan het CJIB namens de buitenlandse overheid overgaan tot inbeslagname en een dwangbevel uitbrengen. Dat brengt ook weer extra kosten met zich mee die u dan moet betalen. Vroeger zetten buitenlandse overheden het innen van boetes vaak niet door, maar tegenwoordig is dat dus steeds vaker wel het geval.