Er is een fout opgetreden in dit component.

Waar heb ik als nabestaande recht op?

U heeft als nabestaande recht op een overlijdensuitkering. Deze wordt door de werkgever naar de giro- of bankrekening van de overleden medewerker overgemaakt. De uitkering komt ten goede aan de echtgenoot/partner met wie de werknemer samenleefde. Is die partner er niet meer? Dan gaat de uitkering naar de kinderen, op voorwaarde dat deze minderjarig zijn. Als er geen minderjarige kinderen zijn, gaat de uitkering naar degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de medewerker voorzag.