Er is een fout opgetreden in dit component.

Binnen welke termijn moet een werknemer de vergoeding voor het niet-nakomen van de aanzegplicht opeisen?

De werkgever moet de werknemer een maand voor de concrete einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk informeren over de  voortzetting of beëindiging van het contract. Als de werkgever niet aan deze verplichting voldoet dan schendt de werkgever de aanzegplicht. De werknemer heeft dan recht op een vergoeding. De maximale vergoeding bedraagt een maandsalaris. Betaalt de werkgever deze vergoeding niet aan de werknemer, dan kan de werknemer deze vergoeding opeisen. De werknemer kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met de werkgever en aan de werkgever een termijn geven om op zijn verzoek te reageren. De werknemer heeft namelijk een zeer korte termijn om de zaak aan de kantonrechter voor te leggen. Hij moet hiervoor binnen twee maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Na deze termijn vervalt dit recht.