Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: werkgever voldoet niet aan de aanzegplicht

Sjoerd* werkt al een aantal maanden met veel plezier bij zijn nieuwe werkgever. Eindelijk heeft hij de baan bemachtigd waar hij lang naar op zoek is geweest. De afgelopen maanden heeft hij nog eens extra zijn best gedaan. Zijn contract voor bepaalde tijd loopt namelijk op 16 mei 2015 af. En Sjoerd hoopt vurig dat zijn werkgever zijn contract verlengt en dat hij mag blijven. Zijn werkgever hult zich echter in stilzwijgen. Sjoerd vraagt meerdere keren per e-mail of zijn contract verlengd wordt, maar hij krijgt geen antwoord.

Op Sjoerd’s laatste werkdag, 15 mei 2015, komt het verlossende woord: de zaken lopen minder goed dan verwacht. Een aantal contracten voor bepaalde tijd kan helaas niet worden verlengd. Dit geldt helaas ook voor het contract van Sjoerd. Sjoerd baalt ontzettend en vindt dat hij dit veel eerder had moeten weten. Hij neemt contact op met zijn rechtsbijstandverzekeraar.

Nieuwe regels: aanzegplicht werkgever
De jurist legt Sjoerd uit dat er sinds 1 januari 2015 nieuwe regels gelden. Een van die regels houdt in dat een werkgever een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract van minimaal zes maanden op tijd moet informeren over een eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Dit heet de aanzegplicht van de werkgever. Dat betekent dat een werkgever een werknemer voortaan minstens een maand van tevoren schriftelijk moet laten weten of het contract afloopt of wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Vermeldt een werkgever in de aanzegging wel iets over de verlenging maar niks over de arbeidsvoorwaarden? Dan gelden na een eventuele verlenging dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen.

Voor welke arbeidsovereenkomsten geldt deze wijziging?
Deze wijziging geldt voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer die na 31 januari 2015 automatisch aflopen. En dus ook voor Sjoerd’s contract. Dat loopt namelijk op 16 mei 2015 af. Volgens de nieuwe regels had zijn werkgever hem uiterlijk op 15 april 2015 moeten laten weten of zijn contract automatisch afloopt of wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Dat is niet gebeurd. Sjoerd heeft het veel te laat te horen gekregen van zijn werkgever.

Werkgever past regels niet goed toe
Sjoerd kan nu een vergoeding van zijn werkgever vragen. Als een werkgever namelijk niet aan de regels voldoet en korter dan een maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt de werknemer op de hoogte stelt over wat er met arbeidsovereenkomst gebeurt, dan moet hij de werknemer een vergoeding van (maximaal) een maandsalaris betalen. Dat geldt ook als een werkgever helemaal niets laat weten. De schadevergoeding wordt naar rato berekend. Twee weken te laat, betekent recht op een schadevergoeding van twee weken.

Na een brief van de jurist keert Sjoerd’s werkgever de schadevergoeding gelukkig snel uit. Voor Sjoerd een hele kleine pleister op de wond die inmiddels gelukkig niet meer zo groot is. In de tussentijd heeft hij namelijk al een nieuwe baan gevonden.

* De naam is gefingeerd.