Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn werkgever biedt mij na twee jaar (ná 1 juli 2015) weer een tijdelijk arbeidscontract aan. Mag dat?

Ja, dat mag. Het is alleen dan geen tijdelijk contract meer. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid sinds 1 juli 2015 zijn de regels veranderd. Voortaan hebt u namelijk recht op een contract voor onbepaalde tijd na drie tijdelijke contracten of een periode van twee jaar. Vóór 1 juli 2015 was die periode drie jaar. Voorwaarde is wel dat u voor dezelfde werkgever steeds hetzelfde werk hebt gedaan.

Hierbij geldt ook dat er tussen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten geen tussenpozen van meer dan zes (vóór 1 juli 2015: drie) maanden mogen zitten. Als tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van meer dan zes maanden ligt, begint het tellen opnieuw. Het duurt dan langer voor u recht hebt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor bepaalde werknemers gelden de nieuwe regels niet.

  • Werknemers jonger dan achttien jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werken.
  • Voor leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl-opleiding) volgen.

Ook in een cao kunnen afwijkende regels staan voor bijvoorbeeld bestuurders van bedrijven. Staat er in een geldende cao een afwijkende regeling? En is de cao al vóór 1 juli 2015 van toepassing? Dan gaan de nieuwe regels in als de cao is afgelopen of in ieder geval uiterlijk 1 juli 2016. Tot die tijd kunnen de afwijkende cao-regels gelden. Raadpleeg daarom altijd de cao.