Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer is een cao op mij van toepassing?

De werkgever die verbonden is aan een werkgeversorganisatie die partij is geweest bij de totstandkoming van de cao is verplicht de cao toe te passen op alle werknemers die lid zijn van een werknemersorganisatie die eveneens partij is geweest bij de totstandkoming van de cao. Welke werkgevers- en werknemersorganisaties dit betreffen, kunt u terugvinden in de cao.

CAO in arbeidsovereenkomst of algemeen verbindend verklaard?
Heel vaak doet het probleem van het niet in acht nemen van de cao zich niet voor, omdat de toepasselijkheid van de cao uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Of omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao - of gedeelten daaruit - algemeen verbindend heeft verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers en werknemers uit die bedrijfstak die bepalingen moeten naleven ten opzichte van alle werknemers. Dus ook werknemers en werkgevers die geen lid van een werkgevers- of werknemersorganisatie zijn.