Mijn werkgever heeft mij een vierde contract gegeven voor bepaalde tijd. Mag dit?

Een onderwijsinstelling kan op grond van een cao (en dus in afwijking van het Burgerlijk Wetboek) in sommige gevallen meer dan drie contracten voor bepaalde tijd geven. Het vierde contract hoeft dan niet direct een contract voor onbepaalde tijd te zijn. Ook kan een contract voor bepaalde tijd langer dan drie jaar duren.

Met ingang van 1 juli 2016 is er een einde aan deze onbeperkte mogelijkheid van afwijken gekomen. De werknemer in het bijzonder onderwijs mag binnen 24 maanden maximaal drie contracten voor bepaalde tijd krijgen. Het volgende contract moet dan een contract voor onbepaalde tijd zijn.