Conflict met je leverancier

Documenten Selfservice

 • Stel zelf contract of brief op
 • Keuze uit 150+ documenten
 • Gratis voorbeeldbrieven
 • Regel alles 24/7 online
 • Juridisch waterdicht

Beoordeling van conflict

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wanneer heb je een conflict met een leverancier?

Een meningsverschil met je leverancier hoeft nog geen juridisch conflict te betekenen. Dit is pas het geval als beide partijen niet meer bereid zijn om tot een oplossing te komen.

Als een gezamenlijke oplossing niet mogelijk blijkt, is het belangrijk om snel actie te ondernemen en het conflict niet te laten escaleren. Wij geven je advies over de stappen die je kunt nemen. Vraag hier een gratis adviesgesprek aan.

Product of dienst volgens afspraak

In principe moeten alle partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. De leverancier moet op tijd leveren, en het product moet ook voldoen aan de verwachtingen. Is dat niet zo? Dan is er sprake van non-conformiteit. Bijvoorbeeld als een nieuwe telefoon niet werkt of als de geleverde tegels al na 1 week slijtplekken vertonen. In dat geval gelden de volgende regels:

 • Je kunt zelf kiezen of je het product wilt laten repareren of vervangen, tenzij reparatie voordelig is voor de leverancier en vervanging erg duur is.
 • Als reparatie en vervanging beide niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het product niet meer leverbaar is, kun je het geld van de leverancier terugvragen. Gebruik hiervoor onze gratis voorbeeldbrief.
 • Weigert de leverancier om het product te repareren of te vervangen terwijl die hiertoe verplicht is? Dan kun je in sommige gevallen een derde inschakelen en de rekening naar de leverancier sturen. Wij kunnen je informeren of dit in jouw situatie mogelijk is.

Zo los je een conflict met je leverancier op 

 1. Controleer het contract en eventuele leveringsvoorwaarden

  Ga na wat er in het contract staat over de levering van het product, annuleringsmogelijkheden en garantievoorwaarden. Download onze e-paper over leveringsvoorwaarden voor meer inzicht hierin. Gaat het niet om een product, maar om een dienst? Verzamel dan bewijs van de slechte dienstverlening en laat een deskundige beoordelen.

 2. Dien tijdig en schriftelijk een klacht in bij de leverancier
  Dien zo snel mogelijk een klacht in; het liefst bij de levering al, of binnen de week daarna. Deze voorbeeldbrief kan je daarbij helpen. Voorbeelden van klachten zijn:

  • Leverancier levert niet
  • Overschrijding levertijd
  • Ondeugdelijk product binnen de garantie
  • Repareren of vervangen van deugdelijk product

 3. Stel de andere partij in gebreke
  Informeer de leverancier met een ingebrekestelling dat je wilt dat die de overeenkomst alsnog nakomt en geef een redelijke termijn om dit doen. Meestal duurt deze termijn 14 dagen, maar soms langer.

 4. Schakel hulp van derde in
  Komen jullie er niet uit? Vraag dan om hulp bij een derde. Je hebt 4 mogelijkheden:

  • Zakelijke mediation
   Bij zakelijke mediation ga je in gesprek met de leverancier onder begeleiding van een mediator om tot een oplossing te komen. Mediation resulteert niet in een bindende uitspraak, maar wel in bindende afspraken die kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Mediation is een goede aanpak als het belangrijk is om de commerciële relatie met de leverancier te behouden.

  • Geschillencommissie
   Je kunt je klacht voorleggen aan een geschillencommissie die conflicten tussen consumenten en bedrijven behandelt. De commissie onderzoekt het conflict en doet vervolgens een bindende uitspraak. Dit kan echter alleen als de leverancier is aangesloten bij de geschillencommissie.

  • Jurist inschakelen
   Een jurist kan je rechtspositie beoordelen en namens jou onderhandelen met de leverancier om tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kan de jurist (indien juridisch mogelijk) de overeenkomst voor je ontbinden en een claim indienen voor inkomstenderving of geleden schade. Ook kan een jurist je eventueel bijstaan in een procedure bij de rechter.

  • Naar de rechter
   Als laatste optie kun je naar de rechter stappen. Hierbij dien je de leverancier een dagvaarding te sturen waarin je jouw eisen aangeeft. Het is belangrijk om deze eisen goed te onderbouwen. Het is daarom verstandig hierbij hulp van een jurist te vragen. DAS biedt juridische hulp en advies aan in verschillende fasen van het conflict met je leverancier.

Heb je een vraag over een conflict met je leverancier?

Je kunt ons altijd bellen voor vragen of advies.
Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 842.
Ben je wel verzekerd? Bel dan 020 651 1715.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Verzekerd?

Meld uw zaak online en krijg hulp

 • Als u wilt weten hoe het zit met aansprakelijkheid.
 • Onze gespecialiseerde juristen gaan voor u aan de slag

Meld uw zaak

Niet verzekerd?

Laat uw situatie beoordelen
 • Snel weten waar u staat
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
Laat u adviseren

Fail­lie­te on­der­aan­ne­mer eist 18.000 eu­ro voor pruts­werk

Het verhaal van Joris

Joris schrikt zich rot. Zijn onderaannemer is failliet. En die heeft net zijn laatste opdracht verprutst. Tot Joris’ verbazing valt er ook nog een brief van de curator van de onderaannemer op de mat. De factuur voor de werkzaamheden van de failliete onderaannemer bedraagt 18.000 euro, of hij die even binnen tien dagen wil betalen (...)

Lees verder