Jouw recht op de reparatie van een ondeugdelijk product

Heb je een product ontvangen dat kapot is? Of is het snel na aankoop defect geraakt? Dan kun je de leverancier vragen om het te repareren of te vervangen. Hier lees je hoe dat werkt.

Brief Ondeugdelijk product

  • Voorbeeldbrief Ondeugdelijk product binnen garantietermijn
  • Stel direct online op
  • Juridisch waterdicht

Brief Repareren of vervangen

  • Voorbeeldbrief Ondeugdelijk product repareren ofvervangen
  • Stel direct online op
  • Juridisch waterdicht

Beoordelen situatie

  • Jurist beoordeelt je kansen
  • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
  • Duidelijkheid over je opties
  • Strategisch juridisch advies
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Heb je een ondeugdelijk product geleverd gekregen?

Als je een product krijgt dat niet voldoet aan de beloften van de leverancier, is er sprake van een ondeugdelijk product. Dit is bijvoorbeeld het geval als het product beschadigd is of niet werkt.

Voor iedere aankoop geldt een wettelijke garantietermijn. Dit is meestal gelijk aan de levensduur van het gekochte product. Is er iets mis met het product binnen deze termijn? Dan moet je leverancier jou reparatie of vervanging aanbieden.

Wil je gebruikmaken van je recht op wettelijke garantie? Dan kun je de leverancier een brief sturen waarin je vraagt om reparatie of vervanging van je beschadigde of defecte product. Je kunt onze gratis voorbeeldbrief gebruiken om dit te doen.

In zakelijke overeenkomsten kan het recht op wettelijke garantie vaak worden uitgesloten. Daarom is het belangrijk om altijd de algemene voorwaarden te raadplegen bij de aankoop van een product.

Contractuele garantie

Vaak bieden leveranciers of fabrikanten van producten zelf al een garantieperiode aan waarbinnen ze kosteloze reparatie of vervanging van een ondeugdelijk product aanbieden. Dit wordt contractuele garantie genoemd en is een aanvulling op de wettelijke garantie. 

Geen reactie op je brief? Stuur dan een ingebrekestelling

Als je schriftelijk aan de leverancier hebt gevraagd om het probleem met je ondeugdelijke product op te lossen en geen reactie hebt ontvangen, kun je een officiële ingebrekestelling sturen. Hiermee laat je de leverancier weten dat die zijn verplichtingen niet is nagekomen en geef je een laatste kans om tot een oplossing te komen. Als dit ook niet tot een oplossing leidt, kun je overwegen een schadevergoeding te claimen of de overeenkomst te ontbinden.

Verzoekbrief voor vervanging of reparatie ondeugdelijk product

Laat ons je helpen een verzoekbrief op maat te maken. Vul online een vragenlijst in en ontvang direct jouw brief.

Heb je een vraag over het conflict met je leverancier?

Je kunt ons altijd bellen voor vragen of advies.
Ben je niet verzekerd? Bel dan naar 088 3279 842.
Ben je wel verzekerd? Bel dan naar 088 3279 800.

Lees verder