Arbeids-overeenkomst bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd heet ook wel een tijdelijk arbeidscontract. Zo'n arbeidscontract sluit je voor een beperkte periode. Waar moet je op letten bij het aanbieden van de arbeidsovereenkomst? Wat zet je erin? En hoe eindigt de arbeidsovereenkomst?

Zelf opstellen

 • Maak zelf je arbeidsovereenkomst
 • Direct online te regelen
 • Afgestemd op jouw branche
 • Juridisch waterdicht

Controleren en aanpassen

 • Arbeidsovereenkomst op maat
 • Helemaal afgestemd op jouw wensen
 • Onze jurist maakt het op maat

Laten opstellen

 • Laat je arbeidsovereenkomst op maat maken
 • Ook als je niet verzekerd bent!
 • Voor een vaste prijs
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die je sluit voor een beperkte periode. Bijvoorbeeld de periode van een aantal maanden of jaren, of de duur van een project. De duur van de arbeidsovereenkomst staat dus vast. Dat is niet het geval bij een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd oftewel een vast arbeidscontract. Dit arbeidscontract loopt in principe oneindig door.

Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd: wat zijn de verschillen?

Twijfel je tussen een arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd? Er zijn 3 onderlinge verschillen.

Download hier onze e-paper "Wanneer kies ik voor een arbeidsovereenkomst bepaalde of onbepaalde tijd?"

Contract bepaalde tijd aanbieden

Wil je jouw werknemer een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd aanbieden? Dan zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten.

Ketenregeling: aantal contracten bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd moet je rekening houden met de zogenoemde ketenregeling. Die bepaalt wanneer een tijdelijk arbeidscontract overgaat in een vast arbeidscontract. Volgens deze regeling mag je maximaal 3 opvolgende tijdelijke arbeidscontracten sluiten in 36 maanden. In de cao kunnen andere afspraken gelden. Als dat zo is vastgelegd in de cao, kun je maximaal 6 opvolgende arbeidsovereenkomsten aanbieden. Ook kun je de periode van 36 maanden dan verlengen tot maximaal 48 maanden.

Sluit je meer dan 3 opvolgende tijdelijke arbeidscontracten? Of overschrijden de arbeidscontracten samen de periode van 36 maanden, inclusief de tussenpozen van maximaal 6 maanden? En is er in de cao geen bepaling die het aantal contracten of deze periode verhoogt? Dan gaat het laatste tijdelijke arbeidscontract automatisch over in een vast arbeidscontract.

Arbeidscontracten zijn opvolgend als jouw werknemer tussen deze contracten zes maanden of korter uit dienst is geweest. Wil je de keten van arbeidscontracten doorbreken? Dan moet je zorgen voor een tussenperiode van meer dan zes maanden.

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bevat soms bepalingen over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. Zo kunnen in een cao uitzonderingen op de ketenregeling staan. Denk aan bepalingen die meer tijdelijke arbeidscontracten mogelijk maken en voor een langere periode.

Geldt voor jouw bedrijf of branche een cao? Check dan wat er op dit gebied geregeld is.

Gelijke behandeling

Werknemers moeten kunnen rekenen op een gelijke behandeling. Dat geldt ook voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. Zo is het verboden om op grond van zwangerschap of chronische ziekte het tijdelijke arbeidscontract van een zwangere werkneemster of chronisch zieke werknemer niet te verlengen.

Inhoud arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

De inhoud van de arbeidsovereenkomst komt grotendeels overeen met die van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wel zijn er enkele bijzonderheden.

Duur

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de duur van de arbeidsovereenkomst staan. De duur wordt meestal aangegeven met een begindatum en een einddatum.
Ook is het mogelijk dat een tijdelijk arbeidscontract geen einddatum bevat. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project. Of om een langdurig zieke werknemer te vervangen totdat die de werkzaamheden zelf weer kan oppakken. In die gevallen moet je het einde van het project of de terugkeer van de langdurig zieke werknemer wel objectief kunnen bepalen. Het einde van de arbeidsovereenkomst hangt dan af van die objectieve bepaling, en niet van de wil van jou of jouw werknemer.

Tussentijds opzegbeding

Het is verstandig om een tussentijds opzegbeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. Deze bepaling geeft de mogelijkheid om het arbeidscontract tussentijds op te zeggen. Vergeet niet de opzegtermijn te benoemen. 

Bedenk wel dat niet alleen een werkgever tussentijds kan opzeggen, maar ook een werknemer. Wil je met jouw werknemer de hele duur van de arbeidsovereenkomst volmaken? Overweeg dan om geen tussentijdse opzegmogelijkheid overeen te komen. 

Proeftijd in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een proeftijd is niet altijd toegestaan in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. Je kunt alleen een proeftijd afspreken bij tijdelijke arbeidscontracten met de volgende contractduur:

 • meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar: maximaal 1 maand proeftijd;
 • 2 jaar of langer: maximaal 2 maanden proeftijd;
 • zonder einddatum: maximaal 1 maand proeftijd.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding mag je alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd zetten. Deze uitzonderingen zijn zó beperkt dat wij altijd aanraden eerst contact op te nemen met een jurist.

Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd eindigt na afloop van de afgesproken periode of na het afronden van een project. Gaat het om een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of langer? Dan moet je aanzeggen oftewel schriftelijk laten weten of je de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten, en zo ja, op welke voorwaarden. Bijvoorbeeld als je het tijdelijke arbeidscontract niet verlengt. Je moet uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidscontract aanzeggen. Doe je dat niet, dan ben je een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris. Of als je te laat aanzegt een bedrag naar rato. Het is aan jou om aan te tonen dat je tijdig schriftelijk hebt aangezegd. Daarom raden wij je aan om de brief aangetekend te versturen en het track-&-trace-ontvangstbewijs te bewaren.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Heb je een voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd nodig? Lees hier meer over welke gegevens erin horen te staan en bekijk een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

Stel zelf een arbeidsovereenkomst op

Wil je zelf een goede arbeidsovereenkomst opstellen? Met onze Documenten Selfservice maak je zelf een op maat gemaakt document op.

Heb je een vraag over je arbeidsovereenkomst bepaalde tijd?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 832. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder