Offerte maken

Het uitbrengen van een offerte is dé kans om te laten zien wat u als ondernemer in huis heeft. Maar een offerte zorgt vooral voor duidelijkheid voordat u een opdracht uitvoert: u vermeldt de diensten of producten die u kunt leveren en de afspraken die u hierover kunt maken. Welke gegevens neemt u op in een offerte? Is een offerte bindend? En waarom is een offerte meestal persoonlijk?

Wat is een offerte?

Een offerte is een vrijblijvend voorstel, gericht aan een potentiële klant voor een specifieke klus, opdracht of levering. In een offerte beschrijf je wat je kunt leveren en tegen welke prijs. Je beschrijft de afspraken die je wilt maken over de werkzaamheden die je kunt verrichten, de tarieven die je hiervoor hanteert en eventueel de planning die je kunt realiseren. Een offerte schept vooraf duidelijkheid en voorkomt misverstanden of verkeerde verwachtingen.

Welke informatie kan je in een offerte opnemen?

In een goede offerte zijn in elk geval de volgende gegevens te vinden:

  • De datum waarop de offerte is uitgebracht;
  • De gegevens van jou als ondernemer en van de potentiële klant; 
  • Een offertenummer;
  • Een korte, maar nauwkeurige omschrijving van de diensten of producten die je kunt leveren;
  • Het uurtarief of de totaalprijs;
  • De geldigheidsduur van de offerte.

Is een offerte bindend?

Nee, een offerte is een vrijblijvend aanbod. Op basis van de offerte kan een potentiële klant besluiten wel of niet in te gaan op het aanbod. Heb je de klant overtuigd? Vraag de klant om de offerte te ondertekenen. Let erop dat de offerte wordt ondertekend door een bevoegd persoon als je klant een bedrijf is.

Hoe lang is een offerte geldig? 

Het is verstandig om een geldigheidsduur op te nemen in de offerte. Bijvoorbeeld omdat de prijzen van de materialen die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren, kunnen wijzigen. Je bepaalt zelf hoe lang de offerte geldig is. Gebruikelijk is bijvoorbeeld een duur van 14 of 30 dagen. Is de geldigheidsduur verstreken? Dan geldt het aanbod niet meer en kan je eventueel nieuwe afspraken maken. Belangrijk daarbij is dat je niet meer kunt terugkomen op de offerte als de termijn nog niet is verstreken. Dat kan alleen als de (potentiële) klant je offerte afwijst.

Waarom is een offerte meestal persoonlijk?

Een offerte is een gericht aanbod voor een specifieke klus. Het uitbrengen van een offerte geeft je als ondernemer een unieke kans om te laten zien wat je kunt betekenen voor een klant. Laat zien dat je begrijpt wat de wensen van een klant zijn en waarom je onderneming de aangewezen partij is om de werkzaamheden uit te voeren. Hoe concreter het aanbod, des te kleiner het risico op klachten of misverstanden tijdens of na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Maken algemene voorwaarden onderdeel uit van een offerte?

Als ondernemer heb je een informatieplicht: algemene voorwaarden zijn pas geldig als een klant de kans heeft gekregen om ze te lezen voor het sluiten van een overeenkomst. Heb je algemene voorwaarden? Dan is het verstandig om ze bij het uitbrengen van een offerte bijvoorbeeld als bijlage mee te sturen, op de achterkant te drukken of een duidelijke verwijzing op te nemen naar de voorwaarden op je website, zodat de klant kan aanvinken kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. In deze laatste situatie is het van belang dat je aangeeft bereid te zijn om de algemene voorwaarden toe te sturen als de klant daarom vraagt. Wijk je af van een bepaalde voorwaarde? Bijvoorbeeld omdat je een langere levertijd overeenkomt? Geef dit dan duidelijk aan in de offerte. Vermeld bijvoorbeeld: in afwijking van artikel 2.3 uit onze algemene voorwaarden spreken wij af dat de levering plaatsvindt binnen 60 dagen.

Meer weten?

Ben je benaderd door een potentiële klant voor een bepaalde opdracht en wil je een offerte uitbrengen? Download onze e-paper met praktische tips voor het maken van een goede offerte. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet én staat niets je in de weg om een goede indruk achter te laten.

Download de gratis e-paper: In vijf stappen naar een goede offerte