Meest voorkomende arbeidsconflicten: 6 tips om ze te voorkomen

Voor arbeidsconflicten geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Hoe zorg je ervoor dat je niet in botsing komt met je werknemers? Ontdek de meest voorkomende arbeidsconflicten en lees tips om ze te voorkomen.

Arbeidsconflict bij disfunctioneren

Disfunctioneren houdt in dat een werknemer onvoldoende functioneert. Discussies over het functioneren vormen regelmatig de aanleiding voor een arbeidsconflict. Tips om arbeidsconflicten bij disfunctioneren te voorkomen:

1. Laat problemen niet sudderen
Koppel problemen direct terug aan je werknemer. Beschrijf wat er niet goed gaat, hoe je het wilt hebben en hoe je dat gaat toetsen. Bied je werknemer de mogelijkheid om zijn kant van het verhaal te doen. Voeg het gespreksverslag toe aan het dossier van je werknemer en handel actief om het functioneren te verbeteren.

2. Bied voldoende ondersteuning
Onvoldoende ondersteuning (bijvoorbeeld scholing of coaching) kan leiden tot het disfunctioneren van je werknemer. Ook maakt dit het lastiger om een werknemer om deze reden te ontslaan. Zorg er daarom voor dat je voldoende ondersteuning aanbiedt. Daarbij is het goed om te weten dat scholing voor een werkgever vaak btw-aftrekbaar is en dus minder duur is dan het lijkt.

Arbeidsconflict tijdens ziekte

Ziekte heeft ook vaak discussies tot gevolg. Bijvoorbeeld als je twijfelt over een ziekmelding van je werknemer. Of als je werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Tips om arbeidsconflicten tijdens ziekte en re-integratie te voorkomen:

3. Pas op met aannames
Bij ziekte en re-integratie is het belangrijk om op te passen met aannames. Foutieve aannames kunnen de kans op een arbeidsconflict namelijk vergroten. Denk aan de situatie waarin je aan je werknemer vertelt dat je niet gelooft dat hij ziek is. Door hier zelf uitspraken over te doen, vergroot je de kans op een arbeidsconflict.

Een illustratief voorbeeld: na een ziekmelding ziet een werkgever op Facebook een foto van zijn werknemer in een attractiepark. Hij ziet dit als ongeoorloofd verzuim. Als zijn werknemer naar een attractiepark kan, dan kan hij ook werken! Wat hij echter niet weet, is dat er psychische klachten in het spel zijn en dat ontspanning juist helpt bij het herstel. De aanname van ongeoorloofd verzuim zou in dit geval de zaken op scherp kunnen zetten.

4. Schakel een bedrijfsarts in
Verwacht je dat je werknemer langer dan een week ziek is? Schakel dan altijd een bedrijfsarts in. Alleen een bedrijfsarts kan namelijk beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is en of re-integratie mogelijk is. Met andere woorden: dat hij ziek genoeg is om het werk niet (volledig) uit te kunnen voeren. Jij of zelfs de huisarts van je werknemer kunnen dit niet bepalen.

Met het advies van de bedrijfsarts kunnen jij en je werknemer verdere afspraken maken over de re-integratie. Leg dit vast in een plan van aanpak. Vaak ontvang je de opzet van de bedrijfsarts, maar ook op de website van het UWV kun je een format vinden.

Arbeidsconflict over een wijziging van de werktijden

Een andere bron van arbeidsconflicten is een wijziging van de werktijden. Dat levert vaak discussie op. Werknemers willen bijvoorbeeld niet op andere tijden werken of komen hierdoor in de knoop met hun gezinstaken. We geven je een paar tips om arbeidsconflicten bij een wijziging van de werktijden te voorkomen.

5. Ga met je werknemer in gesprek
Of je als werkgever eenzijdig de werktijden mag wijzigen, hangt af van de situatie. 

Als de werktijden expliciet zijn overeengekomen bij aanvang van het dienstverband of als de werktijden al jaren ongewijzigd zijn, is er sprake van een arbeidsvoorwaarde. Die mag je niet zomaar eenzijdig wijzigen. Je moet dan overleggen met je werknemer en een goede reden aanvoeren voor je voorgenomen wijziging. Ook moet de aanpassing redelijk zijn en moet je rekening houden met de individuele belangen van je werknemer. 

Is er geen sprake van een arbeidsvoorwaarde, dan is het een stuk makkelijker. In dat geval valt de wijziging onder het instructierecht van de werkgever en mag je de werktijden naar believen aanpassen, uiteraard wel binnen redelijke grenzen. Maar ook dan is het verstandig om eerst met je werknemer in gesprek te gaan en uit te leggen waarom de wijziging noodzakelijk is. 

6. Neem een wijzigingsbeding op in de arbeidsovereenkomst
Omdat het eenzijdig wijzigen van een arbeidsvoorwaarde lastig is, kun je ervoor kiezen een wijzigingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Een wijzigingsbeding geeft je het recht om (collectieve) arbeidsvoorwaarden te wijzigen zonder daar eerst over te overleggen met je werknemer. Wel moet je in dat geval een zwaarwegend belang hebben bij de wijziging. Als je dat belang goed onderbouwt en erover praat met je werknemers, kun je een conflict hierover vaak voorkomen.

Heb je een vraag over het conflict met je werknemer?

Je kunt ons altijd even bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 852. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder