Uw dossier volgen

Via inloggen.das.nl kunt u online, in een beveiligde omgeving, uw dossier(s) volgen. Hiermee bent u eenvoudig en snel op de hoogte van de status van uw dossier, op elk moment van de dag, waar en wanneer u maar wilt. U ziet in mijndossier onder andere de documenten en brieven die bij uw dossier(s) horen.

Wat staat erin uw online dossier(s)?

Via https://mjin.das.nl heeft u toegang tot uw dossier(s). U kunt hierin het volgende zien:

  • de gevoerde correspondentie;
  • documenten die bij uw dossier(s) horen;
  • gemaakte afspraken;
  • informatie over hoe DAS uw schade behandelt

Daarnaast kunt u een afspraak maken met uw behandelaar, een bericht naar uw behandelaar sturen, uw gegevens wijzigen en documenten uploaden.
Heeft u meerdere dossiers dan ziet u deze allemaal terug in Mijn DAS.

Inzage door tussenpersoon

Heeft u uw rechtsbijstandverzekering via een tussenpersoon gesloten en wilt u hem/haar toegang geven tot één of meerdere dossier(s)? Dan kunt u dit regelen door in te loggen in Mijn DAS. U kunt uw tussenpersoon toegang geven tot uw dossier(s). Uw tussenpersoon ziet dan hetzelfde als u in deze omgeving. Dit kunt u per dossier regelen.

MijnPolis bij DAS

U heeft een DAS Rechtsbijstandverzekering direct bij DAS of via een tussenpersoon afgesloten? In dat geval heeft u ook toegang tot een MijnPolis onderdeel. Hier kunt u uw polisgegevens inzien en mutaties doorgeven. Ook kunt u via MijnPolis de jaarlijkse opgave van uw bedrijfsgegevens regelen.

U kunt inloggen met het e-mailadres dat bij ons bekend is. Bij vragen of hulp bij het inloggen kunt u bellen met de afdeling Acceptatie 020 6517 517.

 

Inloggen Mijn DAS

Lees verder

Veelgestelde vragen