Conflict met het VvE-bestuur

Conflicten met het VvE-bestuur komen dagelijks voor. Ook ondernemers kunnen hiermee te maken krijgen. Ontdek hoe zulke conflicten ontstaan én wat je kunt doen om ze weer op te lossen.

Adviesgesprek

  • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
  • Direct advies over vervolgstappen
  • Vraag zelf een gesprek aan
  • Of bel direct: 088 3279 853
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

VvE-bestuur en de Algemene Ledenvergadering

Je koopt als ondernemer een bedrijfsruimte in een groter complex. Op dat moment koop je tegelijkertijd appartementsrecht in het gebouw. Dat betekent dat je automatisch lid bent van de VvE. De VvE is een overkoepelend orgaan en is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

Een VvE bestaat uit 2 organen: het bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur richt zich op de dagelijkse gang van zaken en het bijhouden van de administratie. De Algemene Ledenvergadering neemt alle voor de vereniging relevante besluiten.

Taken van de VvE

Het VvE-bestuur houdt zich met verschillende onderwerpen bezig. De algehele begroting staat bovenaan de prioriteitenlijst. Vanaf de start van jouw lidmaatschap (de koop van het appartementsrecht) betaal je hiervoor een maandelijkse bijdrage. De hoogte van de bijdrage staat meestal vermeld in de koopovereenkomst. Vaak kun je dit ook opmaken uit de statuten van de VvE of de notulen van een ALV.

De VvE is verantwoordelijk voor de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarover ontstaan regelmatig geschillen. Dit geschil kan bijvoorbeeld gaan over een besluit dat door de Algemene Ledenvergadering is genomen, en waarmee één of meerdere leden het niet eens zijn.

Voorbeeld van conflicten

Veel conflicten binnen een VvE gaan over werkzaamheden aan gemeenschappelijk eigendom (bijvoorbeeld aan de kozijnen) of over de begroting. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de leden het niet eens worden over de hoogte van de kosten van onderhoudswerkzaamheden.

Kom je hier samen niet uit? Dan zijn dat situaties met vervelende gevolgen. Loop niet te lang rond met spanning of conflicten en vraag tijdig om hulp.  

Wat kun je zelf doen om conflicten te voorkomen?

Bij DAS streven we ernaar om conflicten tussen ondernemers en het VvE-bestuur op te lossen zonder hulp van de rechter. Een rechtszaak kost immers veel tijd en energie. Bovendien doet een procedure de onderlinge verhoudingen vaak geen goed.

Kom je er samen niet uit? Overweeg het inschakelen van een mediator. Het voordeel van een mediator is dat die onafhankelijk en onpartijdig is.

Een mediator gaat op een constructieve manier het gesprek aan. Het doel van de gesprekken is om samen tot een passende oplossing te komen. Hiervoor teken je een slotovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst is een stok achter de deur, zodat beide partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Als jullie er met de mediator niet uitkomen, kun je uiteindelijk naar de rechter stappen.   

Hulp bij conflicten met je VvE-bestuur

Ieder conflict is anders. Wacht als ondernemer niet te lang en probeer de relatie met de VvE te herstellen. DAS heeft een team aan specialisten voor je klaarstaan om te voorkomen dat een geschil met de VvE te hoog oploopt.

Heb je vragen over een conflict met je VvE?

Je kunt ons altijd bellen voor vragen over conflicten met je VvE.
Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 853.
Ben je wel verzekerd? Bel dan 088 3279 800.

Lees verder