Jouw rechten als huurder van bedrijfsruimte

Mediation

 • Vind samen de oplossing
 • Zonder tussenkomst van een rechter
 • Professionele begeleiding van onze mediatior
 • Behoud de goede relatie

Beoordeel je situatie

 • Onze jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Bedrijfsruimte huren?

Bij het huren van een bedrijfsruimte sluit je een huurovereenkomst af. De overeenkomst ontstaat zodra de twee partijen een overeenstemming bereiken over de huur van een pand of bedrijfsterrein.

Neem de verschillende onderdelen goed door voordat je tekent. De huurovereenkomst moet duidelijke en concrete bepalingen bevatten over de huurprijs, duur van het contract, verlenging en opzegtermijnen. Kijk ook naar clausules over onderhoud, reparaties, beperkingen, regels, huurverhogingen en wat je moet doen bij geschillen.

Wil je zeker weten dat je niets vergeet? Vraag een juridisch specialist om advies. Die vertelt wat je rechten zijn en hoe je eventuele problemen in de toekomst voorkomt.

Soorten bedrijfsruimten

Bij de huur van een bedrijfsruimte maken we onderscheid tussen twee typen. Het type bedrijfspand bepaalt welke mate van huurbescherming je krijgt.

Publiek toegankelijke middenstandsbedrijfsruimten

De huur van winkelruimten of horecapanden vallen onder publiek toegankelijke middenstandsbedrijfsruimten. Deze ruimten huur je voor een periode van vijf jaar. Wanneer de huurtermijn afloopt, wordt deze periode met nog eens vijf jaar verlengd. Het is niet mogelijk om tijdens de periode het huurcontract op te zeggen.

Overige bedrijfsruimten

Kantoren en opslagruimten zijn voorbeelden van overige bedrijfsruimten. In overleg met de huurder bepaal je als ondernemer de huurtermijn. Kijk bij de termijn naar de verwachtingen voor de toekomst.

Bij overige bedrijfsruimten heb je geen recht op termijnbescherming. Dat heb je wel bij middenstandsbedrijfsruimten. Zegt de verhuurder onverwacht de huur op? Maak dan gebruik van de ontruimingsbescherming. Hiermee vraag je de rechter om maximaal één jaar uitstel.

Wat staat in een huurcontract voor bedrijfsruimte?

In een huurovereenkomst staan alle gemaakte afspraken over de huur van een bedrijfsruimte. Zo leg je hier ook de afwijkende afspraken in vast. Over het algemeen staan in het huurcontract een aantal vaste rechten en verantwoordelijkheden.

 • Naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de huurder en verhuurder
 • Adres en omschrijving bedrijfsruimte
 • Waar je de bedrijfsruimte voor gaat gebruiken
 • All-in huurprijs of een kale huurprijs en servicekosten
 • Manier en frequentie van betaling
 • Afspraken over periodieke huurverhoging
 • Hoogte waarborgsom en/of bankgarantie
 • Begin- en einddatum van het huurcontract
 • Afspraken over gebruik, onderhoud en herstel
 • Handtekening van de huurder en de verhuurder

Wil je meer weten over de rechten die worden vastgelegd in een huurovereenkomst? Bekijk het voorbeeld van een huurcontract voor een bedrijfsruimte.

Hoe zit het met het onderhoud van de bedrijfsruimte?

Stel, je huurt een bedrijfspand en je treft achterstallig onderhoud aan of er gaat iets kapot. Wie is er dan verantwoordelijk voor het onderhoud van het bedrijfspand? Het is belangrijk om de onderhoudsverplichtingen vast te leggen in de huurovereenkomst. De verdeling moeten beide partijen zelf bepalen. Wil je op een later moment weten welke onderhoudstaken je voor eigen rekening moet nemen? Dan kun je het ondertekende contract raadplegen.

Heb je een conflict met de verhuurder?

Het huren van een bedrijfspand verloopt niet altijd zonder problemen. Dagelijks krijgen we te maken met conflicten tussen huurder en verhuurder. Vaak ontstaan conflicten over onderhoud, renovatie en gebreken aan een bedrijfspand. Ook het opzeggen van de huur, het overdragen van de huur, de huur voortzetten of huurverhoging zijn veelvoorkomende redenen voor het ontstaan van conflicten.

Problemen ontstaan doordat er geen duidelijke afspraken in het huurcontract zijn vastgelegd. Loop daarom altijd zorgvuldig het contract na. Twijfel je of alle belangrijke rechten en verantwoordelijkheden in het contract zijn opgenomen? De juridisch specialisten van DAS staan je bij.

Wil je de huur opzeggen?

Misschien komt er een moment dat je als ondernemer de huur van het bedrijfspand wilt opzeggen. Achterhaal welke rechten en plichten je hebt voor het opzeggen van de huur. Doe dat al vóórdat je een bedrijfspand huurt. Het is belangrijk dat je rekening houdt met de opzegtermijn. De termijn staat aangegeven in de huurovereenkomst. Zeg je de huurovereenkomst niet op tijd op? Dan verlengt de verhuurder automatisch de huurperiode. Geef daarom je opzegging op tijd en op de juiste manier aan.

We zien ook situaties waarbij de verhuurder de huur opzegt. Dat is vervelend als je zelf nog in het bedrijfspand wilt blijven. Je hoeft niet altijd akkoord te gaan met de opzegging. Lees alles over wat je rechten zijn bij het opzeggen van de huur door de verhuurder.

Met je bedrijfsruimte bij een VvE

Als ondernemer kun je lid zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Jouw bedrijfsruimte is dan onderdeel van een groter gebouw met meerdere eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Lees hier alles over hoe het werkt met je bedrijfsruimte bij een VvE. Ook conflicten met het VvE-bestuur komen voor. De oorzaken van een conflict lopen uiteen. Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en vraag op tijd om hulp.

Hulp nodig? Raadpleeg de juridisch specialisten van DAS

Als ondernemer heb je met genoeg zaken rekening te houden. Een goed opgestelde huurovereenkomst hoort daarbij. De juridisch specialisten van DAS weten precies waar je op moet letten en waar je rekening mee moet houden om conflicten in de toekomst te voorkomen. Neem daarom vrijblijvend contact op voor advies over jouw situatie.

Heb je vragen over je bedrijfsruimte?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel ons op 088 3279 853. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op 088 3279 800.

Lees verder