De bedrijfsarts geeft niet voor niets advies: dat is dan 180.000 euro

Een bedrijfsarts vervult een belangrijke rol als je arbeidsongeschikt bent. Je praat met deze deskundige over je ziekte, lichamelijk of geestelijk. Zijn adviezen zijn arbeidsrechtelijk bepalend en moeten in principe worden opgevolgd. Ook door een werkgever.

Dat brengt me op een recente zaak van een werknemer die overspannen thuis zat. Dat leidde tot een conflict met zijn werkgever. Heel vervelend natuurlijk. Al snel ziet de bedrijfsarts een oplossing: mediation. Werknemer en werkgever kunnen het beste om tafel gaan met een mediator. Bedoeling is dat ze met elkaar in gesprek gaan en samen werken aan een oplossing die zij ook samen zien zitten.

Zijn werkgever wil niets van advies weten

Dat is het plan, beter nog, het advies van de bedrijfsarts. Maar vreemd genoeg wil de werkgever daar niets van weten. Terwijl je toch zou denken dat je dan in ieder geval uit de impasse kunt raken, want die situatie is voor niemand wenselijk, laat staan gezond.

Werknemer moet dan wel naar de rechter gaan

Zijn werkgever doet niets met het constructieve advies van de bedrijfsarts. Ook loopt het conflict verder op. De werkgever neemt wel een ander initiatief: hij zet zijn loon en bonussen stop. De werknemer rest dan niets anders dan bij de rechter aan te kloppen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter wijst dat toe. En zegt daarbij dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld: die heeft de adviezen van de bedrijfsarts om mediation in te zetten botweg geweigerd.

Dat weigeren komt hem duur te staan

Deze werkgever kan hier echt op zijn eigen blaren gaan zitten. Hij moet naast de transitievergoeding van bijna 80.000 euro ook nog een billijke vergoeding van 45.000 euro betalen, en daarnaast nog achterstallig loon en bonussen. In totaal maar liefst zo’n 180.000 euro. En daarmee is het toch wel een heel duur conflict geworden. Bijna een zekerheidje is het dat het opvolgen van het mediationadvies tot een goedkopere en betere oplossing had geleid. Het niet-opvolgen van het mediationadvies heeft hier dus vergaande (financiële) gevolgen.

Mediation meestal wel de gekozen weg

Meestal wordt het mediation-advies trouwens wel netjes opgevolgd. Het slagingspercentage in arbeidszaken is na mediation over het algemeen ook erg hoog. Neem mediation-adviezen dus serieus!

Wil je meer weten over mediation?

Mediation kan ook voor jou een goede oplossing zijn. Kijk dan op onze site voor meer informatie.

In dit artikel van BNR Nieuwsradio vertel ik ook over deze zaak: Softwarebedrijf weigert mediaton en moet meer dan 180.000 betalen | BNR Nieuwsradio

Dit blog is van Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS
Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal