‘Wet werken waar je wilt’: maar is dat echt zo?

Vandaag wordt het wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' in de Eerste Kamer behandeld. De verwachting is dat de wet nog dit jaar wordt aangenomen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Geeft de wet een absoluut recht op thuiswerken?

Vorig jaar zomer werd het voorstel al door de Tweede Kamer aangenomen. Het is de bedoeling dat hiermee een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier behandeld wordt als verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur en werktijden die kunnen worden gedaan op grond van de Wet flexibel werken. Het gaat in dit geval dan om een verzoek dat betrekking heeft op het woonadres van de werknemer of een voor de arbeid passende arbeidsplaats van waaruit gebruikelijk werkzaamheden worden verricht.

Advies Sociaal-Economische Raad 

De Sociaal-Economische Raad (SER) bracht eerder een advies uit en daarna werd het voorstel aangepast. In dat aangepaste voorstel staat nu dat de werkgever het werknemersverzoek 'naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid' moet beoordelen.

Belangen zorgvuldig afwegen

Dat houdt in dat hij bij zijn besluit alle verschillende werkgevers- en werknemersbelangen zorgvuldig moet afwegen. Tegelijkertijd vraagt dit van de werknemer dat hij ‘een goede motivering’ moet geven bij zijn verzoek. De wetswijziging geeft de werknemer juridisch een betere positie, terwijl de werkgever de vrijheid behoudt voor maatwerk.

Redelijk en billijk

Te verwachten is dat de Wet werken waar je wilt nog dit jaar wordt ingevoerd. Een wet waar redelijkheid en billijkheid keywords zullen zijn. Maar wat is redelijk en wat is billijk? En wat de werkgever redelijk en billijk vindt hoeft de werknemer nog niet redelijk en billijk te vinden.

Komen werkgever en werknemer er niet samen uit? Dan zal wellicht een rechter een afweging moeten maken tussen meerdere belangen van werkgever en werknemer en dus bepalen wat in dat concrete geval redelijk en billijk is. De belangen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld sociale cohesie, teambinding, kostenaspecten, efficiency en wat gebruikelijk was in het verleden n (“tijdens corona kon het ook”).

Geen absoluut recht

Belangrijk is dat de wet, ondanks dat de naam anders zou kunnen doen vermoeden, geen absoluut recht op thuiswerken met zich meebrengt. De werkgever behoudt in de Wet werken waar je wilt namelijk vrijheid voor maatwerk. Maar is de werknemer het niet eens met dit maatwerk? Dan wordt het mogelijk rechterswerk!

 

Dit blog is van Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal