Incasso-opdracht indienen bij DAS

Bent u verzekerd en heeft u een onbetaalde factuur? Dan kunt u hem hier indienen.

 

Onbetaalde factuur indienen

Hoe werkt het?

Nadat u online uw incasso-opdracht bij ons hebt ingediend, gaat onze incassopartner voor u aan de slag. Op verschillende manieren nemen zij contact op met uw klant om uw factuur alsnog betaald te krijgen. Dit heet het buitengerechtelijke incassotraject. Dat ziet er zo uit:

Incassotraject - Stap 1 Incassotraject - Stap 2 Incassotraject - Stap 3 Incassotraject - Stap 4

Lees hier onze uitgebreide uitleg over het buitengerechtelijke incassotraject.

Leidt het incassotraject niet tot (volledige) betaling, dan kunnen we samen bepalen of we een gerechtelijke procedure starten. We onderzoeken eerst of uw incasso-opdracht juridisch en financieel kans van slagen heeft. Zo ja, dan starten we met uw toestemming een gerechtelijke procedure. Lees hier onze uitleg over het gerechtelijke incassotraject.

Tips voor het indienen

  • Bewaar alle relevante documenten bij elkaar.
    Denk hierbij aan de offerte, opdrachtbevestiging, de factuur, betalingsherinneringen, WIK-brief, algemene voorwaarden, enzovoort.
  • Stuur DAS alleen kopieën toe. De originelen bewaart u zelf.
  • Onderneem zelf geen acties meer. Verwijs steeds naar uw incassospecialist.
  • Onze incassopartner neemt de correspondentie tijdens het buitengerechtelijke incassotraject van u over. Neemt uw klant contact met u op of betaalt de klant het bedrag aan u, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.
  • Nieuwe ontwikkelingen: breng uw incassospecialist altijd zo snel mogelijk op de hoogte.