Algemene voorwaarden

Hanteert jouw bedrijf nog geen algemene voorwaarden? Of bestaan ze wel, maar wil je ze updaten? Op deze pagina lees je er alles over.

Zelf opstellen
 

Maak zelf je algemene voorwaarden met onze Documenten Selfservice

 • Algemeen B2C en B2B € 99
 • Bouw € 99    
 • Hostingbedrijven € 199
 • ICT-bedrijven € 199
 • Softwareontwikkelaars € 199
 • Webdesigners € 199
 • Webshops € 199

Laten opstellen door jurist

Laat je algemene voorwaarden maken door een jurist

 • Intakegesprek     
 • Jurist stelt algemene voorwaarden op     
 • Alleen voor bedrijven zonder verkoop in het buitenland, met maar één propositie en één entiteit

Laten opstellen door jurist

Voor bedrijven die aan een van deze voorwaarden voldoen:

 • Verkoop in binnen- en buitenland
 • Meerdere soorten, verschillende proposities     
 • Algemene voorwaarden voor meerdere entiteiten
 • Afkomstig uit een bijzondere branche (verkoop van levende have, financiële branche zoals lease)
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden geven aan onder welke voorwaarden jouw bedrijf zakendoet. Je vermeldt de regels die je hanteert voor onder andere de leveringen, betalingen, de verkoop, de inkoop, het toepasselijk recht en aansprakelijkheid.

Wat is het voordeel van algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden beschermen jou als ondernemer. Je dekt je in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen. Daarmee voorkom je mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst. Zie ze als de spelregels waaraan je klanten zich moeten houden. Aan de hand van deze spelregels bepaal je onder andere onder welke voorwaarden je levert, betaalt, verkoopt, inkoopt en garantie aanbiedt.  

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Je bent niet verplicht algemene voorwaarden op te stellen, te hanteren of te deponeren. (Deponeren betekent dat je jouw algemene voorwaarden beschikbaar stelt via de Kamer van Koophandel.) Het is wel aan te raden om dergelijke voorwaarden op te stellen en te gebruiken, omdat je hiermee vastlegt wat jouw rechten en plichten zijn, en wat die van de wederpartij zijn.

Het kan wél zo zijn dat je ondernemingsverzekering of keurmerk je verplicht om met algemene voorwaarden te werken. Vaak geven zij duidelijk aan wat er minimaal in de voorwaarden moet zijn opgenomen.

Wat leg je vast in je algemene voorwaarden?

Sommige bepalingen staan (bijna) altijd in de algemene voorwaarden.

Veelvoorkomende standaardbepalingen zijn:

 • offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding);
 • transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?);
 • levertijd (overmacht);
 • betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);
 • eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);
 • garantie (zo ja, onder welke voorwaarde);
 • afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);
 • aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Hoe leg je de algemene voorwaarden vast?

 1. Verklaar jouw algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit. Dat doe je bijvoorbeeld door ze in de offerte te noemen.
 2. Stel je algemene voorwaarden ter beschikking aan je klant. Je kunt de voorwaarden op de offerte drukken (bijvoorbeeld op de achterkant van je briefpapier) of als losse bijlage of apart bestand (per e-mail) meesturen.

Als je het bovenstaande niet doet, zijn je voorwaarden niet van toepassing of vernietigbaar. De overeenkomst blijft dan wel van kracht, maar op je voorwaarden kun je (mogelijk) geen beroep meer doen. Het is ook verstandig om je klant te laten tekenen voor ontvangst van, en akkoord met, jouw algemene voorwaarden. Dit kun je bijvoorbeeld in de overeenkomst/offerte opnemen.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden voor bedrijven en die voor consumenten?

Als je zakendoet met consumenten, gelden zwaardere eisen dan wanneer je zakendoet met bedrijven. Daarnaast is het belangrijk dat je consumenten wijst op het herroepingsrecht

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden?

De termen ‘algemene voorwaarden’ en ‘leveringsvoorwaarden’ worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er wel degelijk een verschil tussen de twee. Algemene voorwaarden betreffen alle voorwaarden die bij een overeenkomst horen, terwijl leveringsvoorwaarden specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten.

Hou je algemene voorwaarden up-to-date

Wil je voorkomen dat je klanten verkeerde verwachtingen hebben en wil je de juridische risico’s die je onderneming loopt zoveel mogelijk beperken? Dan is het verstandig om algemene voorwaarden te hanteren. Controleer regelmatig of ze nog up-to-date zijn. Wil je weten waaraan je algemene voorwaarden moeten voldoen? Download dan onze gratis e-paper Waar moeten algemene voorwaarden aan voldoen?

Heb je een vraag over algemene voorwaarden?

Ontdekt hoe je zelf algemene voorwaarden kunt opstellen of laat ons het voor je doen. Heb je nog vragen? We helpen je graag! Bel naar 088 3279 832.