Algemene voorwaarden opstellen

Wil jij een onderneming starten? Dan is het belangrijk om algemene voorwaarden op te stellen. Ze beschermen niet alleen jouw rechten, maar geven ook helderheid aan je klanten over de gemaakte afspraken. Ontdek hoe je jouw eigen algemene voorwaarden opmaakt.

Zelf opstellen
 

Maak zelf je algemene voorwaarden met onze Documenten Selfservice

 • Algemeen B2C en B2B € 99
 • Bouw € 99    
 • Hostingbedrijven € 199
 • ICT-bedrijven € 199
 • Softwareontwikkelaars € 199
 • Webdesigners € 199
 • Webshops € 45

Laten opstellen door jurist

Laat je algemene voorwaarden maken door een jurist

 • Intakegesprek     
 • Jurist stelt algemene voorwaarden op     
 • Alleen voor bedrijven zonder verkoop in het buitenland, met maar één propositie en één entiteit

Laten opstellen door jurist

Voor bedrijven die aan een van deze voorwaarden voldoen:

 • Verkoop in binnen- en buitenland
 • Meerdere soorten, verschillende proposities     
 • Algemene voorwaarden voor meerdere entiteiten
 • Afkomstig uit een bijzondere branche (verkoop van levende have, financiële branche zoals lease)
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Inhoud algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die bij elke overeenkomst horen. Ze beschermen jou als ondernemer en geven jouw klanten duidelijkheid. Bij het opstellen van deze voorwaarden zijn er een paar belangrijke zaken waar je aan kunt denken, zoals:  

 • Aansprakelijkheid: je kunt bepalingen opnemen die jouw aansprakelijkheid beperken en de hoogte van de schadevergoeding vaststellen.
 • Levertijd: je kunt specificeren hoe lang het duurt voordat je producten of diensten worden geleverd.
 • Bedenktijd: je kunt regelingen vastleggen waarmee je klanten zich binnen een bepaalde periode kunnen bedenken. Het gaat dan om of ze de overeenkomst willen behouden of niet.
 • Geschillenregeling: je kunt vastleggen hoe eventuele geschillen tussen partijen worden behandeld, bijvoorbeeld via een rechter of een geschillen-/arbitragecommissie.
 • Garantie: je kunt duidelijkheid bieden over de garantievoorwaarden van jouw producten of diensten.
 • Betalingstermijn en rentevergoeding: je kunt afspraken maken over wanneer en hoeveel je klanten moeten betalen, en eventuele wettelijke rente bij te late betaling.

Algemene voorwaarden opstellen

Wil je algemene voorwaarden opstellen? Dan is het goed om te weten dat het niet altijd nodig is om zélf algemene voorwaarden op te stellen. Soms kun je de voorwaarden van een brancheorganisatie, zoals de BOVAG-voorwaarden voor garagehouders, gebruiken als je lid bent van die organisatie.

Als je geen gebruik kunt maken van branchevoorwaarden, is het verstandig om juridische hulp in te schakelen voor het opstellen van duidelijke en eerlijke algemene voorwaarden.

Dwingende regels die consumenten beschermen

Als je afspraken met consumenten maakt, houd je rekening met dwingende regels die hen beschermen. Je kunt ook aanvullende afspraken maken, mits ze duidelijk en individueel worden gemaakt en niet in strijd zijn met de wet.

Onredelijke bepalingen

Algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen bevatten. Omdat soms niet duidelijk is of een bepaling in de algemene voorwaarden mag worden opgenomen, kent de wet een zogenoemde 'zwarte' en 'grijze' lijst.

1. Zwarte lijst: onredelijk bezwarende voorwaarden

Op de zwarte lijst staan bepalingen die onredelijk bezwarend zijn en daarom niet in de algemene voorwaarden mogen voorkomen. Je mag bijvoorbeeld niet in de algemene voorwaarden stellen dat je klant de overeenkomst niet mag ontbinden.

2. Grijze lijst: voorwaarden die niet altijd redelijk zijn

Op de grijze lijst staan bepalingen die zich op de grens bevinden van wat redelijk wordt geacht. Of er sprake is van een onredelijke bepaling, is afhankelijk van de situatie en het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een langere levertijd voor specifieke producten. Wanneer je als verkoper kunt aantonen dat die bepaling in je algemene voorwaarden voor je onderneming redelijk is, mag je deze opnemen.

Benieuwd naar alle bepalingen op de zwarte en grijze lijst? Ze staan beschreven in artikel 236 en artikel 237 van het Burgerlijk Wetboek.

Alleen geldig voor consumenten

De zwarte en grijze lijst gelden alleen als je zakendoet met consumenten. Voor zakelijke klanten zijn ze niet van toepassing. Als je zakelijke klant het niet eens is met je voorwaarden, kan die deze door de rechter laten toetsen.

Als je een klein bedrijf hebt en buiten je normale ondernemersactiviteiten een overeenkomst sluit, geldt er een uitzondering op deze regel. In zo'n situatie kan de rechter soms wél de zwarte en grijze lijst als leidraad gebruiken. Dit gebeurt wanneer de rechter beoordeelt of de algemene voorwaarden van het grote bedrijf waar je zaken mee doet redelijk zijn.

Klanten op de hoogte stellen van algemene voorwaarden

Als je algemene voorwaarden hanteert, bied je jouw klanten een redelijke mogelijkheid om ze te kunnen lezen. Zorg ervoor dat de voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst bij je klanten bekend zijn. Je kunt de voorwaarden bijvoorbeeld op de achterkant van een overeenkomst of offerte vermelden, ze beschikbaar stellen in je winkel, of publiceren op je website zodat je klanten ze kunnen downloaden.

Deponeren algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kun je deponeren bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Deponeren betekent dat je jouw algemene voorwaarden via de Kamer van Koophandel beschikbaar stelt aan je klant. Dit doe je bijvoorbeeld als het voor jou zelf niet mogelijk is om de algemene voorwaarden aan je klant bekend te maken, of als je wilt bewijzen dat je de voorwaarden niet tussentijds hebt gewijzigd. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank hebt gedeponeerd. Deponeren is echter niet verplicht.

Algemene voorwaarden updaten

Het is belangrijk om je algemene voorwaarden up-to-date te houden, zowel om ze in lijn te brengen met de laatste regelgeving als om wijzigingen in je producten of diensten te weerspiegelen. Als je hulp nodig hebt bij het controleren of opstellen van algemene voorwaarden, staan de juridisch specialisten van DAS voor je klaar om je te adviseren en eventueel bij te staan.

Heb je een vraag over algemene voorwaarden?

We helpen je graag met je vraag! Bekijk hier hoe je zelf algemene voorwaarden kunt opstellen, of laat ons het voor je doen. Verder mag je ons altijd bellen voor advies op 088 3279 832.      

Lees verder

Veelgestelde vragen