Opzeggen huur bedrijfsruimte door huurder

Huur je een bedrijfsruimte en wil je de huurovereenkomst opzeggen? Weet dat je dat als huurder niet op ieder willekeurig moment kunt doen. Waarschijnlijk heb je te maken met een opzegtermijn en andere regelingen. Ontdek alles wat je wilt weten voordat je jouw huur opzegt.  

Zo kunnen wij je helpen

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan
 • Of bel direct: 088 3279 853

Beoordeling van je juridische kansen

 • Inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Advies voor de beste strategie

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

 

Opzegtermijn huurovereenkomst

De opzegtermijn van een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte is meestal een jaar of een half jaar. In alle gevallen geldt: raadpleeg voor de exacte opzegtermijn jouw huurovereenkomst. Zeg de huur altijd schriftelijk en per aangetekende post op. Zo heb je bewijs dat je op tijd hebt opgezegd. 

Huur opzeggen per welke datum?

Stel je voor: in jouw huurovereenkomst staat dat je vanaf 1 december 2020 een bedrijfsruimte huurt, met een huurtermijn van drie jaar en een opzegtermijn van zes maanden. De eerste huurperiode eindigt dan op 30 november 2023. De huurovereenkomst eindigt niet automatisch. Wil je de huurovereenkomst aan het einde van de eerste huurperiode beëindigen? Zeg die dan tijdig op. In dit voorbeeld is dat uiterlijk op 31 mei 2023. 

Uitzonderingen op de opzegtermijn

De opzegtermijn is niet voor alle bedrijfsruimtes hetzelfde. Voor 290-bedrijfsruimtes, zoals winkels, is in de wet bepaald dat de huurovereenkomst moet gelden voor een periode van vijf jaar of langer. Na deze vijf jaar wordt de overeenkomst automatisch weer verlengd met vijf jaar.  

Ook in deze gevallen kun je als huurder de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de eerste huurperiode. Tijdens de eerste twee huurperiodes is de opzegtermijn minimaal één jaar.   

Huurovereenkomst tussentijds opzeggen, mag dat?

Stel je voor: je komt voor een situatie te staan waardoor je vóór het einde van de huurperiode de huurovereenkomst wilt opzeggen. Helaas kan dit niet zomaar. Tussentijds opzeggen kan alleen onder de volgende voorwaarden. 

 1. Opzeggen huurovereenkomst met wederzijdse instemming
  In sommige gevallen stemt de verhuurder in met een tussentijdse opzegging door de huurder. Neem daarom altijd contact op met de verhuurder. De kans bestaat dat die bereid is samen tot een regeling te komen. Leg de afspraken over het beëindigen van de huurovereenkomst altijd schriftelijk vast en onderteken die beide.

 2. Je hebt zelf een andere huurder gevonden
  Staat jouw middenstandsbedrijfspand op een populaire locatie? Dan staan andere bedrijven waarschijnlijk te springen om jouw bedrijfspand. Als je zelf een geschikte opvolger hebt gevonden die jouw huurovereenkomst wilt overnemen, kun je die voorstellen aan je verhuurder. Stel dan ook een brief op over het voortzetten van de huur.

  In sommige gevallen is de verhuurder verplicht akkoord te gaan met deze zogeheten indeplaatsstelling.  In andere gevallen is dit niet zo, bijvoorbeeld wanneer je opvolger niet goed kan aantonen dat die aan de financiële verplichtingen kan voldoen. 

Voorbeeldbrief opzeggen huur

Als jij je huurcontract wilt opzeggen, stuur je een aangetekende brief naar je verhuurder. Houd bij het opstellen van deze opzegbrief rekening met de duur van de overeenkomst, de opzegtermijn en het soort huurcontract.  

Zo stel je een opzegbrief op: 

 • Vermeld de NAW-gegevens van je verhuurder (naam, adres, woonplaats) 
 • Vermeld de locatie van het bedrijfspand  
 • Vermeld de ingangsdatum en de einddatum van je huurovereenkomst 
 • Vermeld de opzegtermijn 
 • Vermeld het moment van de oplevering en de overhandiging van sleutels  
 • Geef aan dat je graag een bevestiging ontvangt van de beëindiging van de huurovereenkomst 
 • Zeg de huurovereenkomst per aangetekende post op 

Opleveren bedrijfsruimte bij opzeggen huurovereenkomst

De huurovereenkomst bepaalt in welke staat je jouw bedrijfsruimte moet opleveren na de opzegging. In de meeste gevallen lever je het pand in de oorspronkelijke staat op. 

Heb je aanpassingen gemaakt aan de bedrijfsruimte? (Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een horecakeuken, koelcel of een verlaagd plafond met verlichting.) Dan moet je die aanpassingen in beginsel ongedaan maken, tenzij je hierover iets anders hebt afgesproken met je verhuurder. 

Indeplaatsstelling bij opzeggen huurovereenkomst

Bij een indeplaatsstelling treedt de nieuwe huurder letterlijk in jouw plaats als vorige huurder, en neemt die jouw rechten en verplichtingen over. Als nieuwe huurder kun je te maken krijgen met aanpassingen aan de bedrijfsruimte die door de vorige huurder zijn aangebracht. Aan het einde van jouw huurperiode kan de verhuurder jou verplichten om die aanpassingen weer te verwijderen. Dat kan een kostbare aangelegenheid worden. Doe je dat niet? Dan kan de verhuurder het laten doen en de kosten op jou als nieuwe huurder verhalen. We raden je daarom aan om hier bij de indeplaatsstelling goede afspraken met je verhuurder over te maken. 

Juridische hulp bij opzeggen huurovereenkomst van een bedrijfsruimte

Heb je vragen bij het opzeggen van de huurovereenkomst van je bedrijfsruimte? Laat je adviseren door een van de specialisten van DAS. Wij staan je bij en zorgen voor een soepele opzegging van je huurovereenkomst zonder gedoe. Je kunt ons altijd bellen voor vragen of advies.  
Ben je niet verzekerd? Bel dan naar 088 3279 853.
Ben je wel verzekerd? Bel dan naar 088 3279 800.

Lees verder

Veelgestelde vragen