Klachtenregeling van DAS

Uiteraard willen wij dat u tevreden bent over onze producten en diensten en over wat wij voor u doen. Bent u niet tevreden over DAS? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze producten of diensten. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Heeft u een compliment of suggestie? Ga dan naar Blij met DAS.

Waar gaat deze klachtenregeling over?

In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen. Ook ziet u hieronder wat u kunt doen, als u ontevreden blijft. Deze klachtenregeling gaat uitsluitend over de producten en diensten van DAS als rechtsbijstandverzekeraar. Ook als u een klacht heeft over een advocaat van DAS kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling.

Heeft u een klacht over een door DAS namens u ingeschakelde externe deskundige, zoals een externe advocaat of incassokantoor? Dan kunt u de klacht indienen bij die externe deskundige.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op drie manieren indienen.
 1. Online - vul het klachtenformulier in. 
 2. Telefonisch -  Bel ons om uw klacht door te geven. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur op 020 6517 517 (keuzemenu optie 5, voor particulieren en ondernemers).
 3. Per brief - stuur uw brief met uw klacht aan:  

  DAS Rechtsbijstand NV
  Afdeling Klachtenmanagement
  Postbus 23000 
  1100 DM Amsterdam

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Voordat wij uw klacht kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld daarom de onderstaande informatie op het klachtenformulier of in uw brief. Belt u ons? Dan is het handig als u deze informatie bij de hand hebt:

 

 • uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
 • uw polis- of dossiernummer;
 • een omschrijving van uw klacht;
 • de oplossing die u wenst;
 • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Wat doen wij met uw klacht?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt de klachtenbehandelaar -meestal telefonisch- contact met u op over de inhoud en de afhandeling van uw klacht. Sowieso ontvangt u binnen zes werkdagen een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Dat is zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht.

U leest in onze inhoudelijke reactie hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Soms geeft een klacht aanleiding om een product of dienst aan te passen. Als dat in uw situatie geldt, hoort u dat ook van ons. Wijzen wij uw klacht af? Dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen. Wij registreren uw klacht en de afwikkeling daarvan.

Wilt u direct een klacht indienen bij de directie van DAS? Dan kan dat. Handelt u dan op dezelfde manier als hieronder is beschreven voor een vervolgklacht.

Als u niet tevreden bent over hoe wij uw klacht hebben afgehandeld

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een vervolgklacht indienen bij de directie van DAS. Deze vervolgklacht dient u op dezelfde manier in als de oorspronkelijke klacht. Opnieuw ontvangt u dan eerst een ontvangstbevestiging. Vervolgens krijgt u binnen zes werkdagen een schriftelijke inhoudelijke reactie.

Als u ontevreden blijft over hoe DAS met uw klacht omgaat

Blijft u ontevreden, ook nadat de directie van DAS naar uw klacht heeft gekeken? Dan kunt u binnen drie maanden een klacht indienen bij het Kifid. Dat is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt uw klacht op twee manieren melden bij het Kifid:

 • door een klacht op papier te sturen naar: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag;
 • door online een klacht in te dienen via mijn.kifid.nl.
  Het Kifid neemt uw klacht niet zomaar in behandeling. U moet eerst onze klachtenregeling hebben doorlopen en een inhoudelijke reactie hebben ontvangen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Kifid. Het Kifid behandelt overigens alleen klachten van consumenten.

Het Kifid kan uw klacht of een deel daarvan doorverwijzen naar de onafhankelijke Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Dit doet zij als de klacht gaat over het gedrag van DAS als verzekeraar. U ontvangt hierover bericht van het Kifid. De Tuchtraad toetst klachten op basis van de bindende zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars. Dit zijn regels die de verzekeringsbranche voor zichzelf heeft opgesteld, naast de bestaande wet- en regelgeving. Gaat de klacht over de naleving van de Gedragscode Verzekeraars, zoals een voortvarende en zorgvuldige schadeafhandeling? Dan kunnen verzekeringsklanten en andere belanghebbenden die niet terecht kunnen bij Kifid, wel een klacht indienen bij de Tuchtraad.

Gaat uw klacht over een advocaat van DAS en blijft u ontevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de lokale deken van de Orde van Advocaten. De deken ziet er op toe dat advocaten de regels rond het beroep advocaat naleven.

Naar de rechter

U kunt ook naar de bevoegde rechter stappen.
Let op: uw geschil met DAS is niet verzekerd onder uw rechtsbijstandverzekering. Stelt de rechter u in het gelijk? Dan vergoeden wij achteraf de redelijke en noodzakelijke kosten die u hebt gemaakt voor rechtsbijstand. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.
Lees verder