Hoe wij fraude voorkomen

DAS voert een actief fraudebeleid. Bekijk wat we doen bij (mogelijke) fraude met verzekeringen en hoe we dit proberen te voorkomen.

Vertrouwen als basis

Vertrouwen is de basis van elke verzekeringsovereenkomst. U vertrouwt op een goede behandeling en afwikkeling van uw zaak. En wij vertrouwen erop dat u ons de juiste informatie geeft. Doet u dit niet, dan kunt u een verzekering of juridische hulp krijgen waar u geen recht op hebt. Dit heeft invloed op de prijs van een verzekering: eerlijke klanten betalen te veel voor een polis omdat oneerlijke klanten juridische hulp krijgen waar ze geen recht op hebben.

Voorbeelden van Fraude

 • Onjuiste of onvolledige informatie bij het aanvragen van een verzekering.
 • Bewust informatie verzwijgen of onjuiste informatie geven in een zaak.
 • Brieven of facturen vervalsen of aanpassen.

Op deze manier kan iemand dus een verzekering of juridische hulp krijgen waarop hij geen recht heeft. Al deze vormen van (verzekerings)fraude kosten geld en maken de verzekering dus duurder.

Zo voorkomen we fraude

Wij doen er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Medewerkers die zich bezighouden met de fraudeonderzoeken krijgen hiervoor speciale opleidingen. Ook hebben we instructies gemaakt voor al onze medewerkers. Daarin staat onder andere hoe we omgaan met fraudezaken en welke maatregelen we treffen als fraude is vastgesteld.

Wij hebben twee fraudecoördinatoren. Deze nemen algemene maatregelen om fraude te voorkomen en sporen fraudegevallen op. Zij kunnen daarvoor onder andere digitaal onderzoek doen of contact met u opnemen als er vragen zijn bij uw aanvraag of schademelding.

Bij een vermoeden van fraude brengen wij de betrokken persoon hiervan op de hoogte. De betrokken persoon krijgt dan de gelegenheid om te reageren. Daarna bepalen wij of we maatregelen nemen en zo ja welke.

Maatregelen bij fraude

Is fraude vastgesteld? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • Onze juridische hulp stopzetten. 
 • De verzekering aanpassen of opzeggen.
 • De fraudeur registreren op onze interne incidentenlijst, waardoor deze geen verzekering meer bij DAS kan sluiten.
 • Het melden van fraude op een waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich (tegen de normale premie) te verzekeren.
 • De fraude melden bij het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars.
 • Het verhalen van de gemaakte kosten op de fraudeur.
 • Aangifte doen bij de politie.

Boete bij fraude: € 532

Naast de kosten voor ons fraudeonderzoek, vragen wij ook de onterecht gemaakte kosten terug. Bijvoorbeeld de kosten die zijn gemaakt bij dossierbehandeling. Hiervoor is door het Verbond van Verzekeraars een vast bedrag berekend van € 532. De kosten die wij terugvragen kunnen hoger zijn dan dit bedrag, als wij ook nog andere onterechte kosten hebben gemaakt. Deze kosten komen dan bovenop het vaste bedrag van € 532,-. De Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) incasseert dit bedrag voor ons. Voor meer informatie kunt u naar de website van SODA.

Wanneer doen we aangifte?

Wij doen in ieder geval aangifte als er sprake is van:

 • samenloop van de fraude met andere, ernstige strafbare feiten (bijvoorbeeld doodslag of brandstichting);
 • fraude die is gepleegd in georganiseerd verband;
 • stelselmatigheid (de fraudeur heeft al vaker fraude gepleegd);
 • een hoog fraudebedrag of een groot voordeel dat de fraudeur heeft gekregen;
 • een fraudeur met een voorbeeldfunctie;
 • misbruik van kwetsbare slachtoffers.

Als we fraude hebben vastgesteld, dan sturen wij u een brief. Daarin staat onder andere welke maatregelen we genomen hebben.

Ook bij (vermoedens van) fraude gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om. Meer daarover leest u in de privacyverklaring van DAS.

Vragen over fraude of fraude melden?

Heeft u vragen over fraude? Of wilt u een fraudegeval (anoniem) melden? Neem dan tijdens kantooruren contact op met ons op. Onze fraude-medewerkers zijn bereikbaar via 020-651 7517. U kunt ons ook een e-mail sturen.

Veelgestelde vragen