Scheidings­convenant opstellen

Een scheiding brengt vaak een hoop verdriet met zich mee. Het is daarom extra fijn als dingen goed geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van bezittingen en financiën, maar ook aan de zorg voor de kinderen. De afspraken hierover leg je vast in een scheidingsconvenant. Ontdek hoe je een scheidingsconvenant opstelt.

Waarom een scheidingsconvenant?

Een scheidingsconvenant voorkomt dat je achteraf tegen open eindjes aanloopt, zoals schulden waarvan je niets afwist. Het verplicht je om goed na te denken over belangrijke zaken, zoals de verdeling van jullie boedel en de pensioenregeling. Stel het convenant samen met een mediator of advocaat op, zodat je juridisch waterdichte afspraken maakt. 

Wat staat er in een scheidingsconvenant?

In het echtscheidingsconvenant staan alle afspraken die belangrijk zijn als je gaat scheiden. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, houd je daar in het convenant rekening mee. Belangrijke punten waarover je afspraken moet maken zijn bijvoorbeeld: 

  • Verdeling vermogen en schulden: je hebt allebei recht op de helft van jullie gezamenlijke vermogen. Ook draaien jullie allebei op voor gezamenlijke schulden. Hier kun je in overleg van afwijken.
  • Boedelverdeling: elke partner heeft in principe recht op de helft van de gezamenlijke bezittingen (de boedel). 
  • Koophuis/huurhuis: er moeten ook afspraken worden gemaakt over de echtelijke woning. Wie blijft in het huis wonen? En hoe regelen jullie het financieel?  
  • Alimentatie: jullie kunnen vastleggen of één van beiden partneralimentatie ontvangt. De hoogte en de duur daarvan leg je ook vast.
  • Pensioen: jullie hebben beide recht op de helft van elkaars pensioen en, wanneer je ex-partner overlijdt, op het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Je kunt eventueel ook andere afspraken maken.
  • Ouderschapsplan: zijn er kinderen in het spel? Dan is een ouderschapsplan onderdeel van het scheidingsconvenant. Het opstellen van een ouderschapsplan is, in tegenstelling tot het opstellen van een scheidingsconvenant, wettelijk verplicht.

Een scheidingsconvenant is, als jullie het beide hebben ondertekend, na de scheiding bindend. Het is raadzaam om het convenant ook door de rechter te laten bekrachtigen. Hierdoor kun je direct afspraken afdwingen, bijvoorbeeld door het LBIO in te schakelen om de alimentatie te innen als deze niet wordt betaald.