Iliass Akdid Jurist

Verzekerd?

Stel je juridische vraag

  • Als je te maken krijgt met (dreigend) ontslag. Mogelijk heb je recht op een ontslagvergoeding
  • Vraag het na bij het Juridisch Servicecenter
  • Bel ons! Wij zijn bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur op 020 651 8815

Direct juridisch advies

Niet verzekerd?

Kies voor Rechtshulp On Demand
  • Geen verzekering nodig, onze ervaren juristen staan voor je klaar
  • Vaste en scherpe tarieven, geen verrassingen achteraf
  • Geen getreuzel, we gaan meteen voor je aan de slag
Bekijk onze oplossingen

Alles wat je wilt weten over ontslag

Wil je werkgever je ontslaan? Dan moet die daar een goede reden voor hebben en zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Je leest er alles over op deze pagina.

Ontslagprocedure

Je ontslagprocedure is afhankelijk van het type contract, het soort ontslag en de reden voor ontslag. Met name dat laatste, de reden voor ontslag, bepaalt welke route jij en je werkgever moeten volgen.

Een ontslag kan op 3 manieren worden behandeld:

  1. Je werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV;
  2. Je werkgever kan een ontbindingsprocedure starten bij de rechtbank. De kantonrechter besluit dan de met jou gesloten arbeidsovereenkomst te ontbinden.
  3. Je werkgever kan je een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dan wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.

In een procedure bij het UWV of bij de rechtbank kan je verweer voeren. Doe dit niet zelf maar laat je hierin door ons bijstaan.

Transitievergoeding

Als je werkgever het initiatief neemt om jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen, heb je meestal recht op een transitievergoeding. Dit is een compensatie voor je ontslag, maar het is ook een hulpmiddel bij de overstap naar ander werk.

Volgens de Wet arbeidsmarkt in balans heeft iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Je moet dan wel voldoen aan verschillende eisen. Ben je ontslagen omdat je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld? Dan heb je hier bijvoorbeeld geen recht op.

De hoogte van je transitievergoeding hangt af van enkele factoren. Denk hierbij aan het aantal dienstjaren en je brutosalaris.

Vaststellingsovereenkomst

Wordt je arbeidscontract beëindigd en doe je dit met wederzijds goedvinden? Het is belangrijk om alle afspraken die je maakt te verwerken in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin de voorwaarden waaronder het contract wordt beëindigd worden vastgelegd. Denk hierbij aan een eventuele ontslagvergoeding en de einddatum van het arbeidscontract.

Redenen voor ontslag

Een werkgever kan je wegens verschillende redenen ontslaan. Denk bijvoorbeeld aan ontslag wegens disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of wegens ziekte. Je werkgever moet kiezen op basis van welke ontslaggrond die je wilt ontslaan. Het UWV of de kantonrechter zal de reden streng toetsen. Het is tegenwoordig ook mogelijk om ontslagen te worden op basis van een combinatie van verschillende gronden. Per reden gelden er verschillende regels waar de werkgever zich aan moet voldoen.

Soorten ontslag

Er bestaan verschillende soorten ontslag, of manieren waarop je kunt worden ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan ontslag op staande voet, ontslag in proeftijd of met wederzijds goedvinden. De regels en rechten die voor jou van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de manier waarop je wordt ontslagen. Je kunt ook zelf ontslag nemen.

Type contract

Jouw rechten zijn ook afhankelijk van het type contract dat je hebt afgesloten met je werkgever. De meest voorkomende contracten zijn vaste en tijdelijke contracten.

Lees verder

Veelgestelde vragen