Letsel­schade claim­en

Heb je te maken met letselschade door het toedoen van iemand anders? Dan kun je een schadevergoeding eisen door een letselschade jurist in te schakelen. Deze loodst je door alle fasen van het letselschadetraject. In dit artikel lees je alles over de stappen die belangrijk zijn tijdens zo'n traject. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Hoe wij je kunnen helpen?

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat als je schade oploopt door de schuld van een ander?

Schakel juridische hulp in

Een schadeclaim indienen kun je zelf doen of laten verzorgen door een letselschade jurist. In de praktijk voorkom je problemen wanneer je dit laat doen door een jurist. Daarnaast vergt het van jou als slachtoffer veel tijd en energie. Een letselschadejurist dient (in de meeste situaties) kosteloos voor jou de schadeclaim in en ondersteunt je waar nodig. Klik hier voor meer informatie over hulp bij letselschade.

Bepaal wie aansprakelijk is

Start met bepalen wie er voor de (letsel)schade aansprakelijk is. Je hebt hiervoor bewijs nodig van het onrechtmatig handelen van de andere partij. Heb je zelf ook schuld aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan? Dan krijg je mogelijk maar een deel van de (letsel)schade vergoed. In sommige situaties gelden er bepaalde richtlijnen over wie aansprakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsongeval of bij een verkeersongeval.

Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen dat er een verband is tussen jouw letsel en het ongeval, oftewel causaal verband. Je moet daarom onder andere het bezoek aan jouw huisarts vastleggen zodat je in een later stadium kunt aantonen dat de klachten ontstonden na het ongeval. Gedurende het medische traject kan er ook een discussie ontstaan over de relatie tussen de klachten en het ongeval.

Bepaal dus goed of je recht hebt op een schadevergoeding voordat je een schadeclaim indient.

Houd de schade bij

Door het ongeval maak je waarschijnlijk allerlei kosten. Kreeg je schade door toedoen van een ander? Dan wil je natuurlijk dat deze persoon de kosten vergoedt. Het is daarom belangrijk dat je de (letsel)schade zo goed mogelijk bijhoudt in een overzicht. Bewaar alle (aankoop)nota’s, als bewijs van de schade. Er zijn vele soorten schades waarvoor je in aanmerking komt voor een vergoeding, zoals:

Materiële schade

Alle schade die je direct in geld uit kan drukken noemen we materiële schade. Het gaat vaak om meer dan alleen blikschade of medische kosten, bijvoorbeeld:

 • schade aan je kleding en goederen.
 • medische kosten.
 • een verblijf in het ziekenhuis of verpleeghuis.
 • reiskosten.
 • huishoudelijke hulp, omdat je (tijdelijk) niet in staat bent om huishoudelijke taken uit te voeren.
 • verlies van arbeidsvermogen, omdat je (tijdelijk) niet kunt werken.
 • studievertraging, omdat je (tijdelijk) niet kunt studeren.
 • verlies van zelfwerkzaamheid, doordat je zelf (tijdelijk) geen klussen in en om het huis kunt doen.
 • Ook de kosten van een letselschadespecialist moeten, voor zover die redelijk zijn, als schade worden vergoed.

Immateriële schade

Naast materiële schade kun je ook immateriële schade oplopen. Dit is schade veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is lastig in geld uit te drukken. De vergoeding die je hiervoor kan krijgen noemen wel smartengeld. Daarnaast bestaat er ook shockschade. Dit is geestelijk letsel dat ontstaat bij confrontatie met een schokkende gebeurtenis.

Laat jouw jurist de tegenpartij aansprakelijk stellen

Laat jouw jurist zo snel mogelijk een brief sturen waarin hij de andere partij aansprakelijk stelt. Verzamel daarvoor zoveel mogelijk bewijs en neem onderstaande informatie mee in de brief:

 • Beschrijf wat er precies gebeurd is.
 • Leg uit wat de oorzaak van de schade is.
 • Geef aan welke schade je hierdoor opliep.
 • Maak foto’s van de situatie, zorg dat de schade duidelijk zichtbaar is.
 • Laat binnen 24 uur jouw letsel beoordelen door een (huis)arts of de spoedeisende hulp
 • Noteer namen en telefoonnummers van getuigen.
 • Voeg andere documenten toe, zoals een schadeformulier en het proces-verbaal van de politie, jouw eigen verklaring van het ongeval, verklaring van de arts en herstelnota’s.

Termijn schade claimen

Wacht niet te lang om iemand aansprakelijk te stellen voor jouw (letsel)schade. Je  moet rekening houden met een verjaringstermijn van de schadeclaim. Na een bepaalde periode kun je namelijk geen schadevergoeding meer claimen. In het algemeen heb je 5 jaar de tijd om jouw schade te claimen. Dit begint te lopen vanaf het moment dat de schade bekend is. Het is daarom belangrijk dat je zo snel mogelijk iemand aansprakelijk stelt.

Verloopt bijna de termijn om je schadeclaim in te dienen? Dan kun je de termijn waarbinnen je jouw vordering moet indienen, doorbreken, oftewel het stuiten van de verjaring. Ook als je in onderhandeling bent moet je de verjaring meestal stuiten. Zorg dat je een jurist inschakelt, zodat je er zeker van bent van het veiligstellen van je rechten. Zorg er ook altijd voor dat je de stuitingsbrief aangetekend met handtekening retour verzendt, als bewijs dat je de verjaring hebt gestuit.

Erkennen aansprakelijkheid

Vaak verwijst de aansprakelijke partij naar zijn verzekeraar. Die beslist namens de tegenpartij of zij aansprakelijkheid erkent. Erkent de verzekeraar aansprakelijkheid? Dan kun je jouw schade verhalen. De bewijslast ligt in het begin bij de eisende partij. Deze moet door middel van bewijs aantonen waaruit de schade bestaat en dat deze schade het gevolg is van het ongeval.

Afwikkelen schadevergoeding

In de meeste situaties stellen we de afwikkeling van een letselschade vast in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin we de vastgestelde afspraken tussen de aansprakelijke partij en het slachtoffer vermelden.

Je wikkelt de schadevergoeding op 3 manieren af:

 • Open regeling: jouw jurist regelt de schadevergoeding zonder ondertekende vaststellingsovereenkomst. Dit betekent dat je in de toekomst op de zaak kunt terugkomen wanneer er meer schade ontstaat door het ongeval. Je moet dan wel aantonen dat de schade het gevolg is van het ongeval. Hoe langer je wacht, hoe lastiger dit wordt. Daarnaast moet je de verjaring stuiten.
 • Definitieve regeling of finale kwijting: jouw jurist legt de schadevergoeding samen met de aansprakelijke partij vast in een vaststellingsovereenkomst. Verlenen beide partijen elkaar finale kwijting? Dan maak je geen aanspraak meer op enige vergoeding bij (toekomstige) schade. Deze clausule voorkomt dat partijen terugkomen op de overeengekomen schadevergoeding.
 • Definitieve regeling met voorbehoud: in dit geval teken je ook een vaststellingsovereenkomst, maar met de mogelijkheid om in de toekomst op de kwestie terug te komen. Bijvoorbeeld voor een littekencorrectie of wanneer jouw klachten binnen 10 jaar verergeren. Dit gebeurt vaak in het geval van een vergrote kans op artrose.

Naar de rechter?

Kom je er niet uit met de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar? Dan kun je een gerechtelijke procedure bij de rechter opstarten. Een voorbeeld is doordat zij de aansprakelijkheid niet erkennen of niet akkoord gaan met de schade. De rechter doet uitspraak over de aansprakelijkheid, maar ook over de schadevergoeding die je wilt. Is die redelijk of juist te hoog?

 • Is er sprake van een claim tot €25.000,-? Dan komt jouw zaak bij de kantonrechter terecht. Hiervoor hoef je niet per se een advocaat in de arm te nemen.
 • Is er sprake van een claim hoger dan €25.000,-? Dan komt jouw zaak bij een civiele rechter. Zorg dat je jezelf laat bijstaan door een advocaat.

Procederen is niet altijd de beste oplossing. Het kan namelijk een lange tijd duren en tot hoge kosten leiden, zeker als de rechter je niet in het gelijk stelt. Daarnaast kan de verzekeraar of aansprakelijke partij in hoger beroep gaan waardoor dat tot aanvullende kosten kan leiden. Bepaal dus goed of je recht hebt op een schadevergoeding voordat je een schadeclaim indient.

FAQ-Schaderegeling van minderjarigen

Bij een regeling van de schade van minderjarigen kun je niet zomaar een vaststellingsovereenkomst tekenen. Wanneer je als ouder van een minderjarig kind tot regeling van de letselschade van jouw kind besluit, dan moet je aan de volgende criteria houden:

 • Als ouder moet je namens jouw minderjarige kind een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen tot het aangaan van een overeenkomst ter regeling van de schade. De letselschadespecialist van DAS kan het verzoekschrift voor je opstellen en indienen.
 • Je moet als ouder voor jouw minderjarige kind een speciale bankrekening met zogenoemde BEM-clausule openen. De letters BEM staan voor Beschikking Eigen Middelen/Bescherming Eigendomsgelden Minderjarigen. De schadevergoeding (smartengeld en vergoeding toekomst schade) wordt op deze rekening gestort en het geld komt pas beschikbaar bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd van het kind. De gemaakte kosten van de ouders voor het kind, moeten tijdens het schaderegelingsproces aan de ouders vergoed worden.
Lees verder

Veelgestelde vragen