DAS wederom de beste verzekeraar

DAS is de beste verzekeraar op het thema informatieverstrekking en staat weer op de eerste plaats van de benchmark met 25 keurmerkverzekeraars die door de Stichting Toetsing Verzekeraars (STV) zijn getoetst. Vorig jaar kwam DAS ook als winnaar uit de bus bij het onderzoek naar klacht- en feedbackmanagement.

Enorm compliment

Dat DAS wederom de beste scores krijgt, is een enorm compliment aan alle collega’s bij DAS die iedere dag klanten helpen, naar hun feedback luisteren en klachten serieus nemen. Als juridisch dienstverlener helpen wij klanten snel, deskundig en leggen we duidelijk uit wat u van ons kunt verwachten. Dit hebben we ook verwoord in onze vijf klantbeloftes én daar kunt u DAS blijvend op aanspreken.

Taalcoaches

Om de klantbeloftes waar te maken innoveert en investeert DAS voortdurend. In het onderzoek van STV worden de taalcoaches van DAS dan ook eervol vermeld als praktijkvoorbeeld waaraan andere verzekeraars een voorbeeld kunnen nemen. Juridische taal is vaak ingewikkeld en ontoegankelijk. De taalcoaches van DAS helpen om complexe zaken helder te verwoorden zodat de klant begrijpt wat er speelt.

Toegankelijke dienstverlening

DAS maakt juridische hulp toegankelijk voor iedereen. Of het nu gaat om juridische hulp bij ontslag, een zakelijk conflict, onenigheid met een verhuurder of een geschil met een aannemer. Wij helpen klanten om juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Verzekerd of onverzekerd. We hebben meer dan 800 juridisch specialisten en ruim 50 advocaten in dienst, die actief zijn binnen meer dan 40 rechtsgebieden. Per jaar behandelen we ongeveer 125.000 juridische zaken.

Woordvoering
Woordvoering van DAS is een verzamelaccount voor een aantal collega's van DAS die communicatie verzorgen uit naam van DAS.
Meer artikelen van Woordvoering