Advocaat Pascal Besselink werkt via internetconsultatie mee aan wetsvoorstel

‘Belangrijke opdracht was geen politiek te bedrijven’

Er is een wetsvoorstel in de maak: Wet meer zekerheid flexwerkers. Via een internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hierover meedenken. Dat deed ook onze advocaat Pascal Besselink. Hoe ging dat en wat was precies zijn rol? Dat vertelt Pascal hieronder.

Waarom is er zo’n internetconsultatie?

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen kennisnemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover geven. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van onze wetgeving. Zo’n internetconsultatie is vrij laagdrempelig. Iedereen kan via de website www.internetconsulatie.nl bij het specifieke wetsvoorstel feedback, commentaar en suggesties geven. Zo kort of uitgebreid als je zelf wilt.

Hoe ben jij bij dit wetsvoorstel betrokken geraakt?

Op de avond voor mijn zomervakantie werd ik gebeld door Ruben Houweling. Hij is onder meer hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voormalig voorzitter van de Vereniging voor Arbeidsrecht. Hij wilde een juridisch-technisch commentaar leveren op het wetsvoorstel Wet meer zekerheid flexwerkers. Dat deed hij ook voor het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans, samen met de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA). En daar was ik ook bij betrokken.

Wat was jouw rol en welk onderwerp heb je uitgewerkt?

Dit wetsvoorstel is verdeeld in vijf onderwerpen. Ruben vroeg of ik kartrekker wilde zijn voor het onderwerp ‘oproepovereenkomst’. Ondanks de timing, midden in de zomer en nét voor mijn zomervakantie, leek mij dit erg leuk. Ik vond het natuurlijk een hele eer om hiervoor te worden gevraagd. Ik zei dus direct ja en kon mij gaan inlezen. Ondertussen werd aan de leden van de specialisatieverenigingen gevraagd wie er interesse had om mee te schrijven. Vanuit de VAAN, VvA en VJAA kwamen diverse aanmeldingen, waarna er teams werden geformeerd. Ons team werd uiteindelijk gevormd door zeven personen. In iets meer dan twee weken tijd schreven we in subgroepjes een gedetailleerd juridisch-technisch commentaar, deden jurisprudentie-onderzoek en kwamen met suggesties voor de aanpassing van wetteksten.

En toen was jullie bijdrage af?

Meerdere deskundigen lazen kritisch mee en er was een eindredactie die ons nog van feedback voorzag. In het laatste weekend voor de sluiting van de internetconsultatie werden alle onderwerpen samengevoegd, werd de laatste eindredactie gedaan en het eindresultaat geüpload op de internetconsultatie-website. Ook stuurden we een exemplaar rechtstreeks naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Raad van State.

Waar heb je vooral op gelet?

Belangrijke opdracht was geen politiek te bedrijven en met constructieve technisch-juridische feedback te komen. En dat niet alleen. Ook namen we als uitgangspunt om de wetgever mee te nemen in hoe de praktijk omgaat met de verschillende onderwerpen en wat uit de rechtspraak voortvloeit. Ten slotte kwamen we met concrete verbeteringen. Dus in plaats van kritiek gaven we vooral constructieve feedback. Ik denk dat we hier goed in zijn geslaagd. Ik hoop dat de minister het commentaar op waarde zal schatten. Of en zo ja, wat er uiteindelijk mee wordt gedaan zal in het vervolg van het wetgevingstraject blijken.

Waarom vind je het belangrijk om hieraan mee te werken?

Ik vind het persoonlijk erg goed dat internetconsultaties worden gehouden. Toen de Wet arbeidsmarkt in balans werd ingevoerd, vond er ook zo’n internetconsultatie plaats. Ik mocht hierin, namens VAAN en VvA, ook meeschrijven. Met die feedback is ook werkelijk wat gedaan. Dat laat dus ook zien dat het ministerie van, in dit geval, Sociale Zaken en Werkgelegenheid de geleverde input ook serieus in het wetgevingstraject betrekt. Zo wordt de wetgever meegenomen in wat er zoal in de praktijk leeft. En de bedoeling is dan natuurlijk dat dit tot kwalitatief betere én voor de praktijk werkbare wetsvoorstellen en wetten leidt.

Hoe gaat het nu verder?

Nu het kabinet demissionair is, was het even de vraag of het wetsvoorstel überhaupt ingediend en verder behandeld zou gaan worden. Als dat niet het geval was geweest, was al het schrijfwerk voorlopig voor niets geweest. Een dag na het sluiten van de internetconsultatie kwam gelukkig het bericht dat het wetgevingstraject gewoon verdergaat. Het ministerie kan dus door, onder andere met ons commentaar. Het zou mooi zijn als onze suggesties en aanpassingen worden overgenomen. Uiteraard blijf ik dat op de voet volgen. Wordt vervolgd dus.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal