Personeelstekort: mag je baas je vragen om extra taken uit te voeren?

Het is volop in het nieuws: werknemers die klagen over te hoge werkdruk en werkgevers die kampen met personeelstekorten. Het heeft voor werkgevers en werknemers negatieve gevolgen. Vaak leidt het tot extra taken en overuren en veel werkdruk.

Door personeelstekorten kan het op de werkvloer van kwaad tot erger gaan, zeker als werkgevers zich gedwongen voelen om steeds meer van hun personeel te vragen en arbeidsvoorwaarden onder druk komen te staan.

Het hangt van het arbeidscontract af dat is gesloten wat een werkgever mag vragen van zijn werknemers voor wat betreft extra taken. Als de extra taken daarin concreet zijn benoemd en beschreven, mag simpelweg van de werknemer worden verwacht dat die taken worden uitgevoerd. Maar oorspronkelijke taken mogen niet in de knel komen.

Grijs gebied

Toch is het niet altijd even duidelijk wat de taken zijn. Ik zie nog vaak genoeg dat er in contracten en overeenkomsten geen duidelijke taakomschrijving is opgenomen. De term 'algemeen medewerker' zie ik nog regelmatig voorbijkomen. Het is dus niet altijd duidelijk wat een werkgever wel en niet mag vragen. Soms is het balanceren in een grijs gebied. Het gaat erom dat de taken in 'redelijkheid' opgedragen kunnen worden. Daarbij moet er ook rekening worden gehouden met eventuele extra financiële beloning. En uiteraard mag het aantal uren nooit de spuigaten uitlopen en moet de arbeidstijdenwet worden gerespecteerd.

Kader

Maar een vaag contract betekent niet dat alles van het personeel mag worden gevraagd. Je moet uitgaan van wat iemand doet vanaf het moment dat die in dienst trad. Dat is het kader. Stel iemand is vijf jaar werkzaam bij een bedrijf, en die voert in de praktijk vijf concrete taken uit. Dan is dat niet concreet vastgelegd, maar is wel te bepalen wat de functie of inhoud van de werkzaamheden is.

Structureel karakter

Er mogen dan altijd extra taken bijkomen, maar het draait erom dat de incidentele extra taken geen structureel karakter krijgen. Dan heb je namelijk te maken met een functiewijziging, en dat mag alleen na onderling overleg. Je hebt dan instemming van de werknemer nodig. Ook omdat daar mogelijk een ander salaris tegenover staat. Het structureel opleggen van extra taken kan leiden tot klachten bij personeel, zoals een burn-out. En daar kan een werkgever in sommige gevallen ook aansprakelijk voor zijn. Werkgevers hebben een zorgplicht ten opzichte van hun personeel. Het is de taak van een werkgever om de gezondheid van werknemers te beschermen, ook als iemand extra dingen wíl doen. Maar ook in belang van de werkgever zelf is het verstandig om je personeel niet te ‘overvragen’, anders zit je straks zonder je hardwerkende personeel. Dan ben je nog veel verder van huis.

Blijf in gesprek

Het is een lastige kwestie voor zowel werkgevers als werknemers. In een tijd van personeelstekorten moeten alle zeilen worden bijgezet om een bedrijf normaal te laten draaien. Het belangrijkste is dat je in gesprek blijft met elkaar. Luister naar elkaar, begrijp elkaars positie en probeer gezamenlijk het probleem op te lossen. Zo voorkom je dat problemen alleen maar groter worden.

Pascal Besselink gaf over dit onderwerp uitleg aan EenVandaag. Lees hier het artikel.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal