Zelf ontslag nemen

Ben je niet tevreden met je huidige baan? Of heb je een nieuwe baan gevonden? Dan kun je zelf ontslag nemen. Lees je eerst goed in over het proces en de gevolgen. Als je zeker van je zaak bent, kun je jouw beslissing schriftelijk aan je werkgever doorgeven. Op deze pagina lees je er alles over. 

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het jou uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op jouw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat je allemaal wilt weten over zelf ontslag nemen 

Arbeidsovereenkomst opzeggen 

Je kunt zelf ontslag nemen door je arbeidsovereenkomst op te zeggen. Houd altijd rekening met de opzegtermijn, het concurrentie- en relatiebeding, en de regels rondom vergoedingen en uitkeringen.  

Wettelijke opzegtermijn

Ga eerst na of je jouw arbeidscontract wel mág opzeggen. Bij een contract voor onbepaalde tijd mag dat, maar bij een contract voor bepaalde tijd moet er een tussentijds opzegbeding in de overeenkomst staan. Controleer ook wat je opzegtermijn is. Opzeggen in je proeftijd mag altijd. Er geldt dan geen opzegtermijn. 

Heb je een nulurencontract? Dan geldt er een opzegtermijn van maximaal 4 dagen – tenzij er in de overeenkomst iets anders staat.  

De wettelijke opzegtermijn bij een tijdelijk of vast contract is 1 maand. In de cao of in je arbeidsovereenkomst kan van deze wettelijke opzegtermijn worden afgeweken. De aangepaste opzegtermijn mag nooit ten nadele van werknemers zijn. 

Concurrentiebeding of relatiebeding

Werkgevers voegen vaak een concurrentie- of relatiebeding toe aan contracten. Daarmee voorkomen ze dat werknemers bij concurrenten of relaties gaan werken. Als een werknemer dit toch doet, moet die een hoge boete betalen. 

Als werknemer kun je echter met je werkgever afspreken om het concurrentie- of relatiebeding ongeldig te maken. Dit soort afspraken kun je vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Het is verstandig om hierover het gesprek aan te gaan met je werkgever, bij voorkeur voordat je officieel ontslag neemt.

Eindafrekening zonder ontslagvergoeding

Als je arbeidsovereenkomst stopt, moet je werkgever een eindafrekening betalen. Deze bestaat uit loon, vergoeding van overuren, openstaande vakantiedagen, atv-dagen en vakantiegeld. De werkgever moet deze binnen 1 maand betalen. Dit mag je opeisen. 

Als je zelf ontslag neemt, ontvang je meestal geen ontslagvergoeding. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit wel. De afspraken hierover leg je vast in de vaststellingsovereenkomst.

Uitkering na ontslag

Als je zelf je arbeidsovereenkomst opzegt, heb je meestal geen recht op een WW-uitkering. Zelf opzeggen is dus eigenlijk alleen aan te raden als je al een andere baan hebt (en daarom geen beroep op een WW-uitkering hoeft te doen).  

Heb je ontslag genomen omdat je werkgever zich verwijtbaar heeft gedragen of nalatig is geweest? Dan heb je misschien wél recht op een WW-uitkering. Het UWV beoordeelt of er inderdaad sprake is van een dringende reden en bepaalt of je wel of geen WW-uitkering krijgt.  

Neem geen ontslag als je ziek bent. Je krijgt dan namelijk geen loon en geen uitkering. Teken ook geen vaststellingsovereenkomst als je ziek bent. Wil je toch ontslag nemen tijdens ziekte? Neem contact op met onze juristen voor persoonlijk advies.

Ontslag met wederzijds goedvinden 

Als je werkgever en jij het eens zijn over het beëindigen van je arbeidscontract, is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Je kunt dan samen met je werkgever afspreken wanneer je arbeidscontract precies eindigt en deze afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.  

Heb je een tijdelijk contract? Ga dan altijd na of er een tussentijds opzegbeding in is opgenomen. Als dit niet het geval is, en je contract wordt wel beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, kan het UWV je WW-uitkering weigeren. Je WW-uitkering gaat dan pas in vanaf het moment dat je overeenkomst oorspronkelijk zou eindigen.  

Getuigschrift

Je werkgever is verplicht om op jouw verzoek een getuigschrift te verstrekken. Dit document bevat een overzicht van jouw werkzaamheden, het aantal uren dat je hebt gewerkt en de duur van je dienstverband. Het kan van pas komen wanneer je solliciteert naar een nieuwe baan; het geeft potentiële werkgevers namelijk inzicht in jouw vaardigheden en ervaring. 

Ontslag schriftelijk aankondigen

Als je werkgever niet akkoord gaat met een vrijwillig ontslag, moet je jouw ontslag schriftelijk mededelen. Dit kan per e-mail, brief of aangetekende post. Onze voorbeeldbrief helpt je hierbij.  

In je arbeidscontract staat meestal vermeld op welke wijze je ontslag moet nemen. Het is belangrijk dat je kunt aantonen op welke wijze je ontslag hebt genomen en dat je werkgever de aankondiging tijdig heeft ontvangen. Maak daarom altijd een kopie van je ontslagbrief en vraag je werkgever om een ontvangstbevestiging.  

Ontslag ongedaan maken

Een ontslag kan meestal niet ongedaan worden gemaakt. Er zijn wel uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld in een boze bui ontslag hebt genomen en hier snel op terugkomt, kan dit wel.  

Je werkgever is verplicht om jou, op het moment dat je op staande voet ontslag wilt nemen, te vragen of je weet wat de consequenties zijn. Ook moet die je uitleggen dat je op deze manier je rechten op een WW-uitkering verspeelt.  

Als je ontslag neemt met een vaststellingsovereenkomst, krijg je een bedenktijd van 14 tot 21 dagen. Binnen deze bedenktijd mag je jouw ontslag nog ongedaan maken.  

Veelgestelde vragen