Transitievergoeding berekenen

Als je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een financiële vergoeding. Dit is je transitievergoeding. Het helpt je om de periode tussen je oude en je nieuwe baan te overbruggen. Op deze pagina lees je hoe hoog je transitievergoeding mag zijn en hoe je dit berekent.   

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Vergoeding berekenen

Kom er achter hoe hoog jouw transitievergoeding zou moeten zijn of bereken via onze tool of je transitievergoeding overeenkomt met wat je mag verwachten.

Bereken

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het jou uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op jouw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat je allemaal wilt weten over de hoogte van je transitievergoeding 

Berekening transitievergoeding

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van je maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent geweest. In principe mag je maximaal €89.000 ontvangen. Is jouw bruto jaarsalaris op dit moment hoger dan dat bedrag? Dan is de maximale hoogte van je transitievergoeding gelijk aan je bruto jaarsalaris.  
Transitievergoedingen worden altijd op dezelfde manier berekend. Het maakt dus niet uit hoe oud je bent of wat je functie is. Die berekening ziet er zo uit: 

 • Voor ieder jaar dat je gewerkt hebt krijg je een derde deel van je maandsalaris. Dat bereken je zo: (aantal dienstjaren) x (⅓ bruto maandsalaris) 
 • Voor de overige maanden krijg je ook nog een vergoeding. Die bereken je zo: (totale brutosalaris overige maanden / bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris / 12) 
 • De uitkomsten van deze twee berekeningen tel je bij elkaar op 

Houd er rekening mee dat je werkgever nog kosten van je transitievergoeding af mag halen. Die kosten moeten dan gemaakt zijn met het oog op het ontslag en in overleg met jou. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor outplacement of scholing.  

Voorbeeld 1 

Stel je voor dat je arbeidsovereenkomst 7 jaar en 10 dagen duurde. Je bruto maandsalaris was €4.500. Je bruto uurloon was €30. Je werkte 8 uur per dag. 

 • Je berekent eerst de vergoeding over het aantal volledige jaren dat je gewerkt hebt: (7 dienstjaren) x (⅓ €4.500)= € 10.500 
 • Dan bereken je de vergoeding over de laatste 10 dagen. Je begint met het totale brutosalaris over deze 10 dagen. Dat is: (8 uur per dag) x (10 dagen) x (bruto uurloon van €30) = €2.400. Daarna gebruik je de standaard formule: (€2.400 / €4.500) x (⅓ x €4.500 / 12) = €66,67 
 • Je totale transitievergoeding is: €10.500 + € 66,67 = €10.567 

Voorbeeld 2

Stel je voor dat je arbeidsovereenkomst korter dan 1 jaar duurde, omdat je bijvoorbeeld in je proeftijd al ontslagen bent. Je hebt uiteindelijk maar 10 dagen gewerkt. Je bruto maandsalaris was €4.500. Je bruto uurloon was €30. Je werkte 8 uur per dag. 

 • Je berekent dan alleen de vergoeding over deze 10 dagen. Je begint met het totale brutosalaris over deze 10 dagen. Dat is: (8 uur per dag) x (10 dagen) x (bruto uurloon van €30) = €2.400. Daarna gebruik je de standaard formule: (€2.400 / €4.500) x (⅓ x €4.500 / 12) = €66,67 
 • Je totale transitievergoeding is dus € 66,67 

Het aantal dienstjaren

Heb je verschillende arbeidsovereenkomsten gehad, maar niet aan één stuk door gewerkt voor dezelfde werkgever? Zolang er niet meer dan 6 maanden tussen het einde van de voorafgaande en het begin van de opvolgende overeenkomst zit, tellen alle dienstjaren mee voor je transitievergoeding. Er gelden echter twee uitzonderingen: 

 1. De 6-maanden-regel is ingegaan vanaf 1 juli 2015. Als je opeenvolgende contracten hebt gehad voor die periode, mag er bij die overeenkomsten niet meer dan 3 maanden tussen het einde van de voorafgaande en het begin van de opvolgende zitten. Alleen dan tellen ze mee voor je transitievergoeding.  
 2. Had je al een arbeidsovereenkomst toen je jonger dan 18 jaar was? Dan tellen alleen de maanden waarin je gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte mee voor je transitievergoeding. Dit geldt dan voor de maanden voordat je 18 jaar werd; daarna niet meer.  

Berekenen van het bruto maandsalaris

De berekening van je bruto maandsalaris verschilt per type contract. 

 • Bij een vast contract wordt je bruto uurloon vermenigvuldigd met je arbeidsduur per maand. Dit is een vast aantal uren.  
 • Bij een oproepcontract wordt je bruto uurloon vermenigvuldigd met je gemiddelde arbeidsduur per maand. 
 • Bij stukloon of provisie wordt gekeken naar het gemiddelde salaris dat je per maand hebt ontvangen in de 12 maanden voor het einde van je arbeidsovereenkomst. Je vakantiebijslag en je vaste eindejaarsuitkering wordt hierbij opgeteld. 

Als er andere componenten van toepassing zijn, worden deze ook toegevoegd aan je bruto maandsalaris. Denk bijvoorbeeld aan vakantiebijslag, ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen. 

Bijzondere situaties

Bijzondere situaties kunnen invloed hebben op je transitievergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval als je werkgever aangeeft dat je minimaal 20% minder moet gaan werken. Je krijgt dan alleen een transitievergoeding over het aantal uren dat je minder werkt. De hoogte is nog steeds afhankelijk van je salaris.    

Als je ziek bent voor of op het moment dat u bent ontslagen, heeft dat geen gevolgen voor de berekening van je transitievergoeding. Je kunt altijd uitgaan van je normale, laatstverdiende bruto maandsalaris. Veelgestelde vragen