Is mediation geschikt voor mij?

Mediation is een manier om uw conflict op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt. U gaat in gesprek met de andere partij. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij.

Of mediation ingezet kan worden is afhankelijk van verschillende factoren. Via de mediationwijzer weet u snel of u mediation voor u geschikt is.

Wanneer wel of géén mediation?

Aan welke conflicten kunt u denken? Een paar voorbeelden:

  • Burenruzies
  • Contractuele geschillen
  • Arbeidsconflicten
  • Consumentenzaken
  • Huurgeschillen
  • Erfrechtgeschillen
  • Echtscheiding

Wanneer is mediation niet geschikt?
Mediation is niet geschikt als er een rechterlijke uitspraak nodig is (bijvoorbeeld bij beslaglegging). Mediation werkt ook niet als één van de partijen dreigt met een strafrechtelijke aangifte. Het conflict is dan al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten. Daarnaast moeten de partijen ook in staat zijn om zich te vertegenwoordigen en te onderhandelen. Zeer grote machtsongelijkheid tussen partijen, drankmisbruik of psychische afwijkingen bij een persoon, maken partijen niet geschikt voor mediation.

Mediation in het bedrijfsleven
Mediation is ook zeer geschikt bij conflicten tussen bedrijven onderling. Zoals een geschil met een leverancier. Juist voor bedrijven onderling kan het van belang zijn om de (commerciële) relatie in stand te houden, omdat u in de toekomst nog zaken wilt blijven doen. Maar ook een arbeidsrechtelijk conflict tussen een werkgever en een werknemer kan baat hebben bij mediation. Bovendien kost mediation minder tijd dan een procedure bij de rechter. Dit maakt mediation bij uitstek geschikt om een zakelijk geschil op te lossen.

Lees verder