DAS in de maatschappij

Bij DAS vinden wij het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers en andere belanghebbenden. De wijze waarop wij onze maatschappelijke rol invulling geven, is direct gerelateerd aan onze kernactiviteit: juridische hulp voor ondernemers en consumenten. Hoewel creditmanagement onderdeel blijft vormen van onze totale dienstverlening, behoort creditmanagement als op zichzelf staande activiteit niet meer tot onze kernactiviteiten.

We zijn er als het ertoe doet

We staan onze klanten bij op 'momenten van waarheid', zowel privé als zakelijk. Met onze juridische dienstverlening maken wij het recht betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. We werken ook mee aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van laagdrempelige en snelle geschilbeslechting. Zo deden we mee aan het project Spreekuurrechter van de rechtbank Noord-Nederland. Dit project leverde positieve resultaten op en heeft ertoe geleid dat de rechtbank Rotterdam een pilot is begonnen met een Rotterdamse ‘regelrechter’. Verder zijn er, geïnspireerd door dit project, bij diverse rechtbanken initiatieven genomen tot het instellen van buurtrechters.

Betrokken medewerkers

Onze medewerkers zijn zeer betrokken bij het wel en wee van onze klanten. Zij stellen alles in het werk om klanten elke dag weer toegankelijke rechtshulp te bieden. Gemotiveerde medewerkers zijn belangrijk voor DAS. Wij hechten eraan dat onze medewerkers voldoening halen uit hun werk en stellen hen in staat om een herkenbare bijdrage te leveren aan ons succes. Wij bieden medewerkers ook ruime mogelijkheden om zichzelf te ontplooien en verder te ontwikkelen. Ook streven we naar diversiteit onder medewerkers, want bij DAS geloven we dat dit de sfeer en dynamiek in onze organisatie bevordert.

We dragen ons steentje bij

Bij DAS vinden we duidelijke taal heel belangrijk. Wij willen helder, herkenbaar en eenduidig zijn in onze communicatie. Samen met de Stichting Lezen en Schrijven besteden we ook extra aandacht aan de communicatie met laaggeletterden, een groep van maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland. Dat sluit aan bij de missie van DAS: het recht toegankelijk maken voor iedereen. De Stichting heeft onze DAS-collega's Eelco de Koff en Kim Walstock geïnterviewd over die samenwerking.

Verantwoord beleggen

Als belegger van premie-inkomsten tonen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in ons beleggingsbeleid. Alle beleggingen worden gescreend op sociale en milieuaspecten, zoals omschreven in de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Landen en ondernemingen die niet aan de principes voldoen, worden uitgesloten.