Aanrijding in het buitenland

Ben je betrokken bij een aanrijding in het buitenland? Dan zit je waarschijnlijk in een vervelende en moeilijke situatie. Op deze pagina lees je welke stappen je kunt zetten om dit goed op te lossen.

1. Vul het schadeformulier in

Vul een (Europees) schadeformulier in en onderteken dit samen met de tegenpartij. Zorg ervoor dat je de (voertuig)gegevens van de andere partij zo volledig mogelijk invult. Dan kunnen de verzekeringsgegevens altijd achterhaald worden. Maak ook foto’s van het kenteken van de andere partij(en). Soms is het handschrift namelijk niet te lezen of vergeet je per ongeluk een letter of cijfer.

Wil de tegenpartij het schadeformulier niet gezamenlijk invullen en/of ondertekenen? Verzoek hem dan om een eenzijdig ingevulde en ondertekende kopie. Bewaar altijd het ingevulde originele schadeformulier!

Verzekeringsgegevens van buitenlandse motorvoertuigen kun je opvragen bij Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Dit kan via de website maar ook schriftelijk. 

2. Noteer nummerborden en adresgegevens van getuigen

Schrijf na een aanrijding altijd de nummerborden van alle betrokken auto’s op. Probeer ook onafhankelijke getuigen te achterhalen. In veel (Europese) landen hebben getuigenverklaringen van inzittenden of familie geen waarde.

3. Teken niet zomaar

Teken niet zomaar iets zonder het te lezen of iets wat je niet kunt lezen. Als je het niet eens bent met wat de ander heeft ingevuld of als je iets niet begrijpt, teken dan niet. Een door beide partijen ondertekend schadeformulier geldt namelijk als bewijs. Behalve in Groot-Brittannië.

Zegt de politie dat ondertekenen verplicht is en dringt zij aan op ondertekenen? Uitwisselen van gegevens is verplicht, niet het ondertekenen van het Europese schadeformulier.

4. Maak foto's en zorg voor een schaderapport

Maak foto's van de schade en de situatie. Probeer hierbij het voertuig en het kenteken van de tegenpartij vast te leggen. Laat de garage een schriftelijk en goed gespecificeerd rapport opmaken van de te repareren schade. Moet een noodreparatie plaatsvinden? Maak dan een foto van de schade.

5. Aanrijding met vrachtwagen?

Het is heel belangrijk dat je bij een botsing met een vrachtwagencombinatie het kenteken van de vrachtwagen én het kenteken van de oplegger (aanhanger) noteert op het schadeformulier. Dat voorkomt problemen bij het achterhalen van de verzekeringsgegevens. Maak ook foto’s van de vrachtwagen en de oplegger. 

6. Neem direct contact op met je verzekeraar

Schakel (bij thuiskomst) direct je rechtsbijstand- en je autoverzekeraar in. Wij kunnen de geleden schade voor je verhalen op de aansprakelijke partij.

Lees verder