Verkeers­regels EU-landen

In het buitenland gelden andere regels of verkeersborden dan in Nederland. Daarom is het verstandig om goed voorbereid op weg te gaan. Op deze pagina ontdek je de regels in verschillende EU-landen.

België

 • Overschrijd je de maximumsnelheid met 10 kilometer per uur of meer? Dan kun je een dagvaarding ontvangen.

Duitsland

 • Sommige steden of gebieden hebben Milieuzones (Umweltzones). Hier mag je zonder de juiste milieusticker (Umweltplakette) niet inrijden. Heb je een Europese invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter je ruit bevestigd? Dan geldt er geen inrijverbod.
 • Bij een vermeende verkeersovertreding moet je een borg betalen die gelijkstaat aan de hoogte van de boete. De uiteindelijke straf kan ook zwaarder uitvallen.
 • Het geven van lichtsignalen of het opsteken van je middelvinger kan al leiden tot een aanklacht (als er aangifte wordt gedaan door de andere weggebruiker).  

Frankrijk

 • Je moet altijd een alcoholtest bij je hebben voor iedere persoon die in het bezit is van een rijbewijs. Ga je met 4 volwassenen op vakantie naar Frankrijk en hebben die allemaal een geldig rijbewijs? Dan moet je dus 4 alcoholtesten meenemen. Als je dit niet doet, kun je een boete krijgen. Het is de bedoeling dat je de test zelf aanschaft. Dit kan online via verschillende websites.
 • Het is niet toegestaan om flitspaalsignalering op je navigatiesysteem te hebben. Ook op andere elektrische apparaten, zoals je mobiele telefoon of laptop, is dit verboden. Overtreding van het verbod kan je een boete opleveren van € 1.500,-.
 • In tegenstelling tot de basisregel in Europa dat invoegend verkeer voorrang moet verlenen, heeft invoegend verkeer op de Périphérique voorrang ten opzichte van het verkeer dat zich al op de Périphérique bevindt.
 • In Parijs en sommige andere grote steden in Frankrijk heb je tegenwoordig ook een milieusticker nodig. Die kosten niet al te veel en voorkomen een flinke boete. Je kunt het Vignette Crit'Air online aanschaffen via de Franse overheid.
 • Je mag niet met koptelefoon op aan het verkeer deelnemen, dus ook niet op de fiets. Dat kost je € 135,-. 
 • Autorijden met slippers is verboden. Je riskeert een boete van € 90,-.

Italië

 • In Noord- Italië is elektronische tolheffing ingevoerd. Er zijn geen tolhokjes en er moet betaald worden via een app of via internet. Je moet binnen 15 dagen betalen nadat je over de tolweg gereden hebt. Wil je weten waar elektronische tolheffing precies is ingevoerd en hoe je dit kunt registreren en betalen? Raadpleeg dan apl.pedemontana.com of download de app APL Free Flow.
 • In het centrum van de meeste steden geldt een beperkte toegang voor het autoverkeer. Deze gebieden heten Zona Traffico Limitato (ZTL). De zones zijn aangegeven met een verkeersbord met de letters 'ZTL' erop. Binnen zo’n autovrije zone kun je meerdere boetes krijgen als je daar zonder ontheffing rijdt. Als je hotel in een stadscentrum ligt, kun je via hen een ontheffing aanvragen.
 • Je Europese invalidenparkeerkaart werkt niet zoals in Nederland. Je mag wel parkeren op invalidenplaatsen, maar je mag niet zomaar de autovrije zone inrijden om de parkeerplaats te bereiken. Voordat je een autovrije zone inrijdt, moet jij je registreren om ontheffing te krijgen.  
Verkeersboetes in Italië voorkomen

Oostenrijk

 • Op de meeste wegen geldt een tolvignet-verplichting of moet je aparte tol betalen. Raadpleeg hiervoor www.asfinag.at. Informeer ook naar de juiste plek om dit vignet te bevestigen. Een onjuiste bevestiging levert je een boete op.
 • Branden het rode en gele verkeerslicht tegelijkertijd? Maak je dan klaar om weg te rijden.
 • Een groen knipperlicht betekent dat het bijna rood gaat worden. Maak je klaar om te remmen.
 • Rijd je bij geel licht door? Dan geldt dit als een overtreding - tenzij je de kruising zo dicht bent genaderd dat stoppen eigenlijk niet meer kan.

Zwitserland

 • Je mag op een autosnelweg die per rijrichting 3 rijstroken heeft alleen nog maar op de meest linkerrijstrook rijden als je minimaal 100 km/uur kan en mag rijden. Rijd je met een aanhangwagen of caravan? Dan mag je dus geen gebruik maken van de meest linkerrijstrook.
 • In Zwitserland moet je jouw snelheid al voordat je een tunnel inrijdt, aanpassen. In tunnels geldt een snelheidsbeperking. Let daar goed op, want de snelheidsbeperking wordt niet altijd duidelijk zichtbaar aangegeven. Als jij je hier niet aan houdt, kan een fikse boete volgen.
 • Een tolvignet is nodig en moet op de juiste plaats bevestigd worden, anders kun je een fikse boete krijgen.

Let op: als je een zware verkeersovertreding begaat, wordt de hoogte van de boete mede bepaald door je inkomen. Is je inkomen niet bekend? Dan kan dit worden geschat.

Hongarije

Alle automobilisten moeten tol betalen. Dat geldt ook voor toeristen die met een personenauto door het land reizen. Je kunt de tol betalen bij daarvoor aangewezen verkooppunten, zoals tankstations aan of vlak over de grens of online. Na betaling krijg je een betalingsbewijs en geeft het verkooppunt je kenteken door aan de autoriteiten. Dat is nodig om later te kunnen controleren of u tol hebt betaald. Op sommige plaatsen in het land staan namelijk flitsapparaten die controleren of je tol hebt betaald.

Bewaar je betalingsbewijs minimaal 1 jaar. Er kan namelijk wel eens iets misgaan bij het doorgeven van je kenteken. Ontvang je onterecht een boete voor het niet-betalen van het tolgeld? Dan kun je met het betalingsbewijs bewijzen dat je wél tol hebt betaald.

Let goed op bij het invullen van het land van uitgifte op je kenteken. Zorg ervoor dat er 'Hollandia' vermeld staat. Vaak wordt er per ongeluk 'Duitsland' ingevuld ('Németország'), omdat men in het Duits communiceert met de verkoper. Als je 'Duitsland' invult, wordt er alleen geen tol betaald voor een auto met een Nederlands kenteken - en loop je het risico op een boete die juridisch geldig is.   

Slovenië

In Slovenië is een wegenvignet verplicht. Het vignet schaf je aan bij tolstations en bij diverse tankstations, supermarkten en kiosken in Slovenië - en ook bij grote tankstations in de buurlanden in de grensstreken met Slovenië. Het is aan te raden om het vignet aan te schaffen voordat je Slovenië binnenrijdt. Ook hier geldt dat bevestiging op een verkeerde plek je een boete kan opleveren.

Groot Brittanië

Er zijn stukken snelweg, tunnels en bruggen waar tol betaald moet worden. Vaak is er geen tolhokje en moet je betalen via een app of via internet. Per toltraject kunnen de betaalwijzen verschillen. Er wordt wel gewaarschuwd dat je een toltraject nadert en meestal kun je nog wel van de weg af. Zit je al op de tolweg? Dan word je misschien geflitst en bij gebrek aan tolbetaling beboet.

Weten waar je tol moet betalen? Raadpleeg dan gov.uk/uk-toll-roads.

Londen bestaat uit 3 milieuzones waar verschillende regels gelden. Vaak moet je je vooraf al registreren voor deze zones. Lees dit goed na op https://tfl.gov.uk/modes/driving/.

Lees verder

Veelgestelde vragen