Alles wat je wilt weten over het concurrentiebeding

Werk je voor een werkgever? Dan staat er misschien een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst. Op deze pagina ontdek je wat dit precies inhoudt én welke regels hierbij horen.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding, ook wel non-concurrentiebeding genoemd, verbiedt werknemers om tijdens een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst op bepaalde wijze of bij bepaalde andere werkgevers werkzaam te zijn. Een concurrentiebeding is alleen geldig als dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Kan ik een boete krijgen door een concurrentiebeding?

Als jij je niet aan de afspraken uit je concurrentiebeding houdt, kan je werkgever je een boete opleggen. Dit geldt als je zelf ontslag neemt, maar ook als je werkgever jou ontslaat. De hoogte van de boete staat vaak in je arbeidsovereenkomst vermeld.

Is er in jouw ogen helemaal geen concurrentiebeding nodig, maar vindt je van wel? Dan kun je aan de rechter vragen om het concurrentiebeding te schorsen of op te heffen.

Regels concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen geldig als:

  • het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Als je werkgever dit niet aan kan tonen, mag je het concurrentiebeding vernietigen.
  • er in je overeenkomst staat uitgelegd waarom een concurrentiebeding nodig is (motivatieplicht). Als er helemaal geen uitleg staat, is het concurrentiebeding niet geldig.

Mag ik het concurrentiebeding vernietigen?

Je kunt in principe niet onder je concurrentiebeding uitkomen. Ga daarom het gesprek aan met je werkgever. Kunnen jullie het concurrentiebeding aanpassen of in samenspraak vernietigen? Als dit niet het geval is, kun je de rechter vragen het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Totdat de rechter een einduitspraak heeft gedaan, mag je in een kort geding om een schorsing van het concurrentiebeding vragen.

Hervorming concurrentiebeding

Op 2 juni 2023 heeft het kabinet aangekondigd het concurrentiebeding te willen hervormen. Daarmee willen ze onnodig gebruik van het concurrentiebeding tegen te gaan. Inmiddels is kabinet Rutte-IV echter gevallen en is er een demissionair kabinet. Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk eind 2023 worden ingediend voor internetconsultatie, maar dit wordt waarschijnlijk uitgesteld.

Lees verder