Wijzigen contract door werkgever

Je werkgever wil een aanpassing maken in je arbeidsvoorwaarden. Dit mag alleen als hier een eenzijdig wijzigingsbeding in is opgenomen. Je leest er alles over op deze pagina.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding in contract

Je bent nooit verplicht om in te stemmen met een eenzijdige wijziging van je arbeidsvoorwaarden. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag je werkgever een voorstel doen om je arbeidsvoorwaarden aan te passen, bijvoorbeeld omdat er anders een onaanvaardbare situatie op de werkvloer ontstaat. Je werkgever moet dit wel kunnen aantonen.

Je werkgever moet altijd een redelijk voorstel doen om je arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Is dat het geval? Dan mag die van jou verwachten dat je instemt met de wijziging. Bij het bepalen of een wijziging redelijk is, worden de gevolgen die die wijziging voor jou als werknemer heeft meegewogen.

Eenzijdige wijzigingsbeding wel in contract

Als je arbeidscontract, cao of personeelshandboek een eenzijdig wijzigingsbeding bevat, mag je werkgever ook in dit geval alleen in uitzonderlijke situaties je arbeidsvoorwaarden wijzigen. Er moet bijvoorbeeld aangetoond worden dat er een belangrijk reden is voor deze wijziging en dat dit belang zwaarder weegt dan jouw belang. Je hoeft dus ook in dit geval niet automatisch akkoord te gaan met elke wijziging.

Wat te doen bij eenzijdige wijziging

  • Controleer of er een eenzijdig wijzigingsbeding in je arbeidscontract staat.
  • Ga in gesprek met je werkgever en vraag waarom die de wijziging wil doorvoeren.
  • Bespreek de persoonlijke gevolgen van de wijziging voor jou.
  • Neem vervolgens een besluit over het (al dan niet) instemmen met de voorgestelde wijziging. Als je het niet eens bent met de voorgestelde wijziging, probeer je een tegenvoorstel te doen waarin de knelpunten die je voorziet, worden weggenomen.
  • Als er geen overeenstemming wordt bereikt, is het raadzaam om advies in te winnen, bijvoorbeeld bij de Ondernemingsraad (OR) of bij juridisch advies.  

Mediation

Bij een conflict met je werkgever is het belangrijk om eerst een gesprek aan te gaan. Mediation kan hierbij helpen. Dit kan zelfs als je niet verzkerd bent bij DAS.

Mediation is een manier om conflicten op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Je gaat in gesprek met je werkgever, waarbij een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar (de mediator) assisteert. De mediator legt geen beslissingen op, maar begeleidt beide partijen bij het zoeken naar een oplossing. Dit kan ook helpen bij niet-juridische kwesties, zoals communicatieproblemen of emotionele aspecten die een rol spelen in het conflict. Dit vergroot de kans op een daadwerkelijke oplossing en voorkomt langdurige juridische procedures.

Vraag jouw mediation aan.

Lees verder

Veelgestelde vragen