Regels proeftijd in uw arbeids­contract

Een nieuwe baan? Dan mag jouw werkgever een proeftijd opnemen in je arbeidscontract. Het is niet verplicht. Maar er zijn wel regels voor het opnemen van een proeftijd.


Maximale duur proeftijd

Dat is afhankelijk van de duur van je arbeidscontract. Is de duur van je contract:

  • 6 maanden of korter? Dan mag je werkgever geen proeftijd opnemen.
  • langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar? Dan mag de proeftijd maximaal één maand bedragen.
  • langer dan 2 jaar of een vast dienstverband? Dan mag de proeftijd maximaal 2 maanden duren.

Is er sprake van een tijdelijk arbeidscontract waarbij vooraf geen einddatum is afgesproken? Dan mag de proeftijd maximaal één maand duren.

Arbeidscontract korter dan 6 maanden

Als er in je tijdelijke arbeidscontract van 6 maanden of korter toch een proeftijdbeding is opgenomen, is dit proeftijdbeding nietig. Dat betekent dat er in die situatie helemaal geen proeftijdbeding is overeengekomen en dat de proeftijd die in je arbeidscontract staat niet geldig is. Je werkgever mag je dan ook niet zomaar per direct ontslaan. Afhankelijk van de situatie moet eerst toestemming van het UWV worden verkregen, moet de rechter je arbeidscontract hebben ontbonden of moet je akkoord zijn met een ontslagvoorstel van je werkgever.

Verlenging arbeidscontract

Bij een verlening van een opvolgende arbeidscontract mag geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Het kan echter zo zijn dat er andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden overeengekomen in het contract. In dat geval mag de werkgever wel een proeftijd met je afspreken als hij in de voorgaande periode te weinig inzicht heeft gekregen in je capaciteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van deze nieuwe werkzaamheden.

Lees verder

Veelgestelde vragen