Rechten en plichten bij ziekte

Kunt u door ziekte niet werken? Dan bent u samen met uw werkgever verantwoordelijk voor terugkeer op het werk. Er zijn een aantal regels waar u zich aan moeten houden.

Bekijk nu ook de video

Uw verplichtingen bij ziekte

Wanneer u ziek bent, moet u zich direct ziek melden volgens de regels die op uw werk gelden. Deze staan meestal in uw arbeidscontract of personeelsreglement. Uw werkgever moet uw privacy respecteren, dus u hoeft niet te vertellen wat uw klachten zijn. Hij mag alleen de volgende informatie van u vragen:

  • Uw telefoonnummer en (verpleeg)adres.
  • De vermoedelijke duur van het verzuim.
  • De lopende afspraken en werkzaamheden.
  • Of u onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke).
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

Uw werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen. Deze beoordeelt uw klachten en geeft advies over de te ondernemen stappen. U bent verplicht aan een oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. Doet u dit niet of werkt u niet mee aan uw re-integratie? Dan loopt u het risico de aanspraak op uw loon te verliezen.

Loondoorbetaling

Als u ziek bent, moet uw werkgever uw loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. De werkgever moet minimaal 70% van het laatstverdiende loon betalen en de eerste 52 weken ten minste het wettelijke minimumloon. Of de werkgever meer moet betalen, moet uit uw arbeidscontract of cao blijken. De werkgever mag 2 wachtdagen afspreken. Dat betekent dat u de eerste 2 ziektedagen geen loon krijgt.

Re-integratie

Uw werkgever start vaak met het inschakelen van een onafhankelijke bedrijfsarts. Deze beoordeelt uw medische situatie en adviseert uw werkgever over de mogelijkheden voor re-integratie. Hierbij moet de werkgever rekening houden met wat u wel en niet meer kunt. Is het niet mogelijk om terug te keren in uw eigen functie? Dan moet uw werkgever binnen het bedrijf zoeken naar een andere functie die wel bij uw ziekte past. Is er geen andere functie binnen het bedrijf beschikbaar? Dan moet uw werkgever met u zoeken naar een functie buiten het bedrijf.

WIA-uitkering van het UWV

Het re-integratietraject duurt maximaal 2 jaar. Uw werkgever betaalt in deze periode het loon door. Bent u na 2 jaar nog ziek? Dan kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering van het UWV. Als u door uw beperkingen een loonverlies van tenminste 35% heeft, is de WIA van toepassing. Bij de WIA gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen. Het gaat niet om wat u niet meer kan, maar om wat u nog wel kan. De wet biedt dan ook meer stimulans om weer aan de slag te gaan. Zo is het financieel altijd lonend om (meer) te werken. Het gaat niet alleen om het bieden van een inkomen, maar vooral om de terugkeer naar het werk te stimuleren.

Conflict over uw ziekte?

Oordeelt de bedrijfsarts dat u geschikt bent om te werken en bent u het hier niet mee eens? Of heeft u met uw werkgever een conflict over uw ziekmelding, arbeidsongeschiktheid of re-integratie? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Ook kunt u een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst. In de tussenliggende periode mag de werkgever de betaling van uw loon stopzetten als u niet komt werken.

Mediation als oplossing

Komt u er samen niet uit en wilt u op een veilige manier in gesprek met uw werkgever? Misschien is mediation wat voor u. Ook als u niet verzekerd bent kunt u bij DAS terecht voor mediation. Mediation is een manier om uw conflict op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt. U gaat in gesprek met uw werkgever. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. De mediator legt geen beslissingen op, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een oplossing. En misschien nog wel het belangrijkste: ook andere, niet juridische-zaken, kunnen vaak worden opgelost, zoals communicatieproblemen of emoties die in het conflict een rol spelen.  Zo is de kans groot dat je conflict ook echt opgelost wordt  en een langlopende juridische procedure wordt voorkomen. Nu aanvragen? Kijk dan hier.

Lees verder

Veelgestelde vragen