Alles wat je wilt weten over zorgverlof

Is jouw kind, partner of ouder ziek? Dat is waarschijnlijk een moeilijke situatie voor je. Je mag in dit geval zorgverlof opnemen. Op deze pagina lees je er alles over.

Voor wie kun je zorgverlof opnemen?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. De voorwaarden zijn dat (1) je de enige bent die de zieke zorg kan geven en (2) dat je tijdens je verlof de zorg ook daadwerkelijk geeft.

Voor deze mensen kun je zorgverlof krijgen:

  • kinderen, partners, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (dit zijn tweedegraads bloedverwanten);
  • huisgenoten;
  • mensen met wie je een sociale relatie hebt, zoals je schoonouders of vrienden (de relatie moet wel zodanig zijn dat het aannemelijk is dat je de zorg moet verlenen).

Als iemand anders de zorg op zich kan nemen, heb je geen recht op het zorgverlof. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zorg ook door een niet-werkende ouder of professioneel zorgverlener kan worden verleend. 

Hoelang duurt kortdurend zorgverlof?

Je mag maximaal 2 keer het aantal uren dat je werkt per week opnemen als kortdurend zorgverlof. Dit kan iedere 12 maanden opnieuw. Als je 40 uur per week werkt, mag je dus 80 uur kortdurend zorgverlof opnemen in 1 jaar. Tijdens het kortdurend zorgverlof bouw je gewoon vakantiedagen op.

Krijg ik doorbetaald tijdens kortdurend zorgverlof?

Tijdens je kortdurend zorgverlof heb je in principe recht op 70% van je loon, tenzij je meer verdient dan het maximale dagloon volgens de Coördinatie wet Sociale Verzekeringen. Het kan dat er in de cao of je arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

Hoelang duurt langdurig zorgverlof?

Is er iemand uit je omgeving ziek of hulpbehoevend, en wil je die persoon voor langere tijd verzorgen? Dan kun je langdurig zorgverlof opnemen. Als die persoon levensbedreigend ziek is, is het niet vereist dat je de enige persoon bent die de zorg op zich kan nemen.

Je mag jaarlijks maximaal 6 keer je arbeidsduur per week aan langdurig zorgverlof opnemen. Als je 40 uur per week werkt, mag je dus 240 uur verlof opnemen.

De eventuele spreiding van dit verlof bepaal je als werknemer zelf. Het kan zijn dat er in de cao of je arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

Het langdurend zorgverlof eindigt als de maximale tijd is verstreken, de persoon voor wie je zorgt komt te overlijden of als deze persoon niet meer (levensbedreigend) ziek is.

Krijg ik doorbetaald tijdens langdurig zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is onbetaald, maar je bouwt wel vakantiedagen op. Ook in dit geval kunnen er in de cao of je arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.     

Lees verder

Veelgestelde vragen