Bestemmingsplan wijzigen of bezwaar indienen

De gemeente wil het bestemmingsplan van je woning of pand wijzigen. Misschien ben je het daar helemaal niet mee eens. Maar wat is een bestemmingsplan precies en hoe kun je hier bezwaar tegen indienen? Op deze pagina lees je er alles over.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan van de gemeente staat wat de mogelijkheden zijn qua bebouwing en gebruik van de ruimte in de gemeente. Verschillende ruimtes hebben verschillende bestemmingen, zoals wonen, horeca, bedrijven of landbouw.

Een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is de plankaart, die een visuele weergave biedt van de verschillende bestemmingen in het gebied. Daarnaast bevatten bestemmingsplannen voorschriften voor de bouw en het gebruik van de verschillende locaties. Zo kan de maximale bouwhoogte in een gebied bijvoorbeeld beperkt zijn tot 12 meter. Wil je (ver)bouwen en heb je een  omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente jouw bouwplan aan de hand van het bestemmingsplan.

Zo verloopt een bestemmingsplanprocedure

De bestemmingsplanprocedure bestaat altijd uit 2 fases. Soms komt daar nog een derde fase bij: de voorontwerpfase. Dat is dan ook meteen de eerste stap, waarbij de gemeente alle belangen van verschillende partijen in beeld krijgt. De voorontwerpfase is niet verplicht en wordt dan ook vaak overgeslagen.

De tweede (of de eerste) fase is de zienswijze. De gemeente kondigt het bestemmingsplan dan aan. Meestal gebeurt dit digitaal. Je krijgt de mogelijkheid om het plan te bekijken en daar een zienswijze tegen in te dienen.

De derde (of de tweede) fase is de beroepswijze. Hierin wordt het definitieve plan getoond. Vervolgens kun je hiertegen in beroep gaan.

Bestemmingsplanprocedure voor ondernemers

De bestemmingsplanprocedure geldt voor zowel particulieren als ondernemers. Als ondernemer krijg je hier bijvoorbeeld mee te maken als je een nieuw bedrijf gaat vestigen of het gebruik van je huidige bedrijfspand gaat veranderen. Het is altijd verstandig om hierbij juridisch advies in te winnen. Zo voorkom je een conflict met de gemeente.

Bestemmingsplan wijzigen

In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd dat een bestemmingsplan elke 10 jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Dat kan door een heel nieuw bestemmingsplan vast te stellen, maar ook door het nemen van een verlengingsbesluit. Bij een verlengingsbesluit blijft het bestemmingsplan ongewijzigd. 

Het kan ook zijn dat jouw bouwprojecten niet binnen het huidige bestemmingsplan passen. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat het niet door kan gaan. In het algemeen is dit proces echter erg lang en kostbaar. Alleen de aanvraag om dit te laten doen kan soms al €10.000 kosten. Bij sommige bouwprojecten kan er worden afgeweken van het bestemmingsplan zonder dat het gewijzigd hoeft te worden. Dat kan door een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit doe je bijvoorbeeld als je een dakkapel aan de voor- of zijkant van je woning wilt bouwen.

Bezwaar indienen tegen bestemmingsplan

Ben je het niet eens met een bestemmingsplan? Dan stel je eerst een zienswijze in bij de gemeente. Als er niks verandert, kun je binnen 6 weken een beroep indienen bij de Raad van State.

Als er een omgevingsvergunning is afgegeven, mag de gemeente in de tussentijd al wel beginnen met de bouw.  Dit kun je eventueel tegenhouden door een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Als je verzoek wordt toegekend, wordt de bouw gestopt totdat de rechter zich heeft uitgesproken over jouw beroep.  

Recht op een planschadevergoeding

Als het bestemmingsplan definitief doorgaat, kan het zijn dat jouw huis in waarde vermindert. Dit wordt ook wel planschade genoemd. Je hebt dan meestal recht op een planschadevergoeding. 

Lees verder