Huurcontract opzeggen als huurder of verhuurder

Huur of verhuur jij een woning en wil je het contract beëindigen? Op deze pagina ontdek je stapsgewijs hoe je dat doet.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Huurcontract opzeggen als huurder

Wil je als huurder je huurcontract beëindigen? Volg deze regels:

 • Houd rekening met de opzegtermijn. Deze is gelijk aan de betalingstermijn (minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden). Een betalingstermijn van 1 maand is meest gebruikelijk. Staat er in het huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn? Dan hoef jij je hier niet aan te houden.
 • Zeg schriftelijk en per aangetekende brief op. Je hoeft geen reden te geven. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.
 • Als je een zelfstandige woning huurt voor een periode die langer is dan 2 jaar, kun je pas opzeggen als die periode verstreken is - tenzij de verhuurder akkoord gaat.
 • Als je een niet-zelfstandige woning huurt voor een periode die langer is dan 5 jaar, geldt hetzelfde.

Wordt je borg of sleutelgeld niet terugbetaald?

Is je huurcontract afgelopen en krijg je de borg of het sleutelgeld niet terug van je verhuurder? Met deze voorbeeldbrieven vraag je de betaalde borg of het sleutelgeld terug.

Huurcontract opzeggen als verhuurder

Wil je als verhuurder je huurcontract beëindigen? Volg deze regels:

 • Zeg de huur per aangetekende brief op. Geef ook een reden voor de opzegging.
 • Als er medehuurders zijn, moeten zij afzonderlijk een brief ontvangen.
 • Vraag binnen 6 weken om schriftelijke instemming van de huurder(s). Alleen met die instemming kan het huurcontract worden beëindigd. Stemt de huurder niet in? Dan mag je na 6 weken naar de rechter gaan. Die doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en geeft eventueel een datum voor ontruiming van de woning.

Wettelijke reden voor opzegging verhuurder

Als verhuurder moet je dus een wettelijke reden hebben voor de opzegging. Dit kan alleen als:

 • de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
 • de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
 • de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.
 • de verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.
 • er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.
 • de woonruimte tijdelijk verhuurd was. Een verhuurder mag alleen in een paar gevallen het huurcontract om deze reden opzeggen. Bijvoorbeeld als de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen.

Als de rechter de vordering van de verhuurder toewijst, bepaalt die soms dat de verhuurder de huurder een tegemoetkoming moet betalen voor de inrichtingskosten en verhuiskosten. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld.  

Opzegtermijn verhuurder

Hoe langer een huurder in een woning woont, des te langer de opzegtermijn voor de verhuurder is. De minimale opzegtermijn voor de verhuurder is:

 • 3 maanden als de huurder er minder dan 1 jaar woont.
 • 4 maanden als die er meer dan 1 jaar woont.
 • 5 maanden als die er meer dan 2 jaar woont.
 • 6 maanden als die er langer dan 3 jaar woont.

Tijdelijke huurovereenkomst opzeggen

Een tijdelijk huurcontract eindigt automatisch na de afgesproken termijn. Verhuurders moeten dit minimaal 3 maanden tot maximaal 1 maand voor de einddatum melden. Bij zelfstandige woonruimte is dit maximaal 2 jaar, bij niet-zelfstandige 5 jaar.

Voor een zelfstandige woning is de afgesproken periode waarin je tijdelijk huurt maximaal 2 jaar. Voor een onzelfstandige woonruimte is dit maximaal 5 jaar.

Let op: woningcorporaties mogen, buiten enkele uitzonderingen, geen huurcontract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar afsluiten voor sociale huurwoningen.

Als verhuurder mag je de huur niet tussentijds stopzetten. Een huurder mag de huur wel tussentijds opzeggen. De opzegtermijn voor de huurder hang af van wanneer die de huur betaalt. Gebeurt dit iedere maand? Dan is de opzegtermijn van de huurder ook een maand. Als die per 3 maanden betaalt, geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Niet eens met huuropzegging door verhuurder?

Ben je het als huurder niet eens met de huuropzegging? Dan kun je bezwaar maken tegen de huuropzegging. De verhuurder kan dan een procedure starten.

Woning opleveren

Als de huur eindigt, levert de huurder de woning weer op aan de verhuurder. Alles moet in oorspronkelijke staat zijn, tenzij anders vermeld staat in het contract. Maak foto’s bij de oplevering, zodat er geen discussie kan ontstaan over eventuele gebreken aan de woning.

Lees verder