Verborgen gebreken huis

Je hebt net een nieuwe woning gekocht. Na de oplevering ontdek je tóch nog een gebrek. Ontdek welke stappen je kunt zetten om dit op te lossen.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat als mijn nieuwe koopwoning een verborgen gebrek heeft?

Wat zijn verborgen gebreken?

Als u een huis koopt, koopt u dat in de staat waarin het op dat moment is. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. De verkoper heeft een meldingsplicht om gebreken te melden en als koper heeft u een onderzoeksplicht. Het is daarom belangrijk om met een bouwkundig expert de staat van de woning goed in kaart te brengen. Soms blijken er toch verborgen gebreken te zijn die tijdens de verkoop van de woning wel aanwezig waren, maar waar de koper geen weet van had. Dit wordt een verborgen gebrek genoemd. Dit kan ook voor schade zorgen. Wij hebben de meest voorkomende voorbeelden van verborgen gebreken voor u op een rijtje gezet.

Aansprakelijkheid verborgen gebreken koophuis

In principe komen vanaf de eigendomsoverdracht eventuele verborgen gebreken voor rekening van de koper. Toch zijn er situaties waarin de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld. De verkoper moet dan het gebrek dan repareren of de reparatiekosten betalen. U kunt hem aansprakelijk stellen in twee situaties:

 • U kunt uw woning niet normaal gebruiken door het gebrek.
 • De verkoper wist van het gebrek, maar heeft dit niet gemeld.
 • De gebreken zijn voor de koper redelijkerwijs niet zichtbaar.

Een kanttekening hierbij is dat u zelf als koper ook een onderzoeksplicht hebt. U moet zelf onderzoeken of er problemen zijn en ook genoeg vragen stellen om dit te achterhalen. Hoe meer onderzoek je hebt gedaan, hoe groter de kans is dat de verkoper de schade moet betalen. Als er dus zichtbare gebreken zijn, of gebreken die met een beetje onderzoek kunnen worden ontdekt, is de verkoper daarvoor achteraf niet aansprakelijk. Als koper is dit uw risico.

U kunt uw woning niet normaal gebruiken
Vaak staat er in het koopcontract dat de woning ‘de eigenschappen zal bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn’. Gaat het om zeer ernstige gebreken die een normaal gebruik van de gekochte woning niet mogelijk maken? Denk hierbij aan een lekkage of een slechte fundering. Dan komt het herstel van deze gebreken in principe voor rekening van de verkoper, áls de non-conformiteit bewezen kan worden. Daarbij maakt het niet uit of de verkoper op de hoogte was van de gebreken of niet. Bij een beroep op non-conformiteit zal in veel gevallen een deskundigenrapport noodzakelijk zijn waaruit de ernst van het gebrek blijkt. Is het niet een dusdanig ernstig gebrek dat dit het normale gebruik van de woning in de weg staat, dan kan de verkoper alleen aansprakelijk kan worden gesteld indien kan worden aangetoond dat hij het gebrek heeft verzwegen.

Gebrek is niet gemeld
De verkoper heeft altijd een meldingsplicht waardoor hij gebreken voor de verkoop moet melden. Wordt dit niet gedaan, terwijl hij wel van het gebrek af wist? Dan moet de verkoper de kosten van de reparatie betalen. U moet dan wel bewijzen dat hij dit van te voren wist. Een deskundige kan u hierbij helpen. Het kan ook zijn dat de verkoper niet van het gebrek af wist maar dat hij dit wel had moeten weten doordat er bijvoorbeeld een bepaald risico was zoals bijvoorbeeld een vervuilde grond. Als hij het risico niet meldt, moet hij een schadevergoeding betalen. Ook dan moet u bewijzen dat hij dit wist.

Onderzoeksplicht van de koper

Als koper van een huis heeft een onderzoeksplicht. U bent verplicht om vóór de koop zelf te onderzoeken of het huis gebreken toont. Dat is vaak lastig om zelf te doen. Het is daarom, zeker bij oudere woningen, verstandig om een bouwkundig rapport te laten maken. Een bouwkundig inspecteur onderzoekt dan grondig de visuele staat van het huis en schrijft zijn bevindingen op in een rapport. Dat heeft nóg een voordeel: eventuele aantoonbare tekortkomingen kunt u namelijk gebruiken bij de prijsonderhandelingen. Doet u geen onderzoek en ontdekt u later gebreken die bij een onderzoek wel naar voren waren gekomen? Dan draait u zelf op voor de schade van deze verborgen gebreken.

Mededelingsplicht van de verkoper

De verkoper is verplicht is om de gebreken die hem bekend aan de koper te melden. Als hij weet dat er bepaalde gebreken zijn, mag hij die niet verzwijgen. Dat betekent dus, dat u als koper op de informatie van de verkoper moet kunnen vertrouwen. Zegt hij dat het dak in goede staat is, dan mag u op de juistheid van deze verklaring vertrouwen. Met goede gerichte vragen kunt u dus al bepaalde risico’s uitsluiten. Ook risico’s moet de verkoper melden.

Wat te doen bij verborgen gebreken?

Heeft u een verborgen gebrek ontdekt? Bekijk via het stappenplan verborgen gebreken melden of u de schade kunt verhalen en welke stappen u moet doorlopen. Lees ook meer over de termijn waarin u verborgen gebreken moet melden.

Lees verder