Lidmaatschap of abonnement opzeggen

Voor de sportschool, een krant of telefoon sluit je een abonnement af. Dit doe je meestal voor een bepaalde periode. Als de eerste contractperiode voorbij is, kun je opzeggen.

Krant of tijdschrift opzeggen

Bij abonnementen op kranten en tijdschriften geldt dat je vooraf afspreekt wat de looptijd is. Sluit je een abonnement af voor een jaar, dan loopt het abonnement ook minimaal een jaar. Je kunt er tussentijds niet onderuit. Wat er na deze periode gebeurt, staat in de algemene voorwaarden. Volgens de wet mag de opzegtermijn niet langer zijn dan:

  • Maximaal 1 maand opzegtermijn bij wekelijkse kranten of dagbladen.
  • Maximaal 1 maand opzegtermijn bij maandelijkse kranten of dagbladen:
  • Maximaal 3 maanden opzegtermijn bij kranten of dagbladen die minder dan 1 keer per maand verschijnen.

Stilzwijgende verlenging
Een abonnement op een krant of tijdschrift mag na de afgesproken abonnementsperiode maximaal met 3 maanden worden verlengd. Je mag jouw abonnement dus telkens na 3 maanden beëindigen. Ook kan een uitgever in de algemene voorwaarden zetten dat het abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Dat mag, mits je kunt opzeggen met een  opzegtermijn die niet langer is dan hiervoor vermeld.

Sportschool opzeggen

Ben je het sportschoolabonnement voor een jaar aangegaan? Dan zit je voor die periode aan het abonnement vast. Zeg je tóch voortijdig op, dan betaal je meestal een boete. Na de eerste contractperiode geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Ook een sportschoolabonnement moet je meestal schriftelijk beëindigen. Zeg je op aan de balie van de sportschool? Vraag dan om een opzegbevestiging.

Stilzwijgende verlenging
De sportschool mag jouw abonnement na het verstrijken van de afgesproken termijn niet stilzwijgend verlengen voor bepaalde tijd. Het abonnement mag wel omgezet worden in een abonnement voor onbepaalde tijd, waarbij je maandelijks kan opzeggen.

Lid van een sportvereniging?
Een sportvereniging is niet altijd hetzelfde als een sportschool. Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen zijn terug te vinden in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald.

Tv, internet of (mobiele) telefoon opzeggen

Voor abonnementen voor internet, televisie en/of (mobiele) telefonie is de duur van het contract van belang voor de opzegtermijn. Meestal duurt een contract 1 of 2 jaar. Daarna kun je per maand opzeggen.

Stilzwijgende verlenging
Een stilzwijgende omzetting van het abonnement in een abonnement zonder vaste einddatum (dus voor onbepaalde tijd) is wel toegestaan. Na de eerste contractperiode van 1 of 2 jaar is stilzwijgende verlenging van abonnementen voor bepaalde tijd niet toegestaan. Opzegging mag elk tijdstip van de maand plaatsvinden.

Overstappen energieleverancier
Wil je van energieleverancier overstappen? Of jouw overstap gratis is, hangt af van het contract dat je hebt afgesloten met de energieleverancier.

Contract voor bepaalde tijd
Een contract voor bepaalde tijd kun je tussentijds opzeggen. Maar houd er rekening mee dat jouw huidige energieleverancier dan meestal een opzegvergoeding rekent. Of dat zo is, kun je zien in de algemene voorwaarden van jouw energieleverancier. Het kan zijn dat je nieuwe energieleverancier die voor jou betaalt. Maar vraag het altijd even na voordat je overstapt. Houd er ook rekening mee dat je later nog een eindafrekening kunt ontvangen.

Contract voor onbepaalde tijd
Heb je een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan hoef je alleen rekening te houden met de opzegtermijn. Deze mag maximaal dertig dagen zijn. Staat in jouw overeenkomst een langere termijn? Dan geldt tóch dat je na dertig dagen kunt overstappen naar een andere leverancier. Je hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen.

Lees verder

Veelgestelde vragen