Opgelicht via internet

Ben je opgelicht, bijvoorbeeld via een malafide webshop of een marktplaats? Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om jouw recht te krijgen en te voorkomen dat het anderen ook overkomt.

Opgelicht via malafide webshop

Heb je betaald voor een product, maar is het helemaal niet geleverd? Of krijg je een nepproduct? Dan ben je waarschijnlijk opgelicht. Bekijk altijd eerst de algemene voorwaarden van de webshop. Als de webshop is aangesloten bij een geschillencommissie kun je daar een klacht indienen. Maar dat is vaak niet het geval. Doe aangifte en schakel juridisch advies in.

Opgelicht op Marktplaats

Marktplaats is een uitstekende manier om tweedehands spullen te kopen en te verkopen. Gelukkig heeft het merendeel van de verkopers goede bedoelingen en is betrouwbaar. Toch gaat het wel eens mis. Er zijn namelijk veel oplichters actief. Je hebt de betaling al gedaan, maar daarna hoor je niets meer van de persoon in kwestie. Of je wordt overgehaald het product op te sturen, maar er wordt nooit betaald. In beide situaties ben je waarschijnlijk opgelicht. Dat levert vaak veel boosheid en frustratie op. Laat het er bij oplichting via Marktplaats niet zomaar bij zitten. Doe aangifte en schakel juridisch advies in. Soms kun je via een civiele procedure namelijk alsnog jouw geld terugkrijgen.

Wat te doen bij oplichting

Probeer altijd eerst na te gaan of het echt om oplichting gaat. Het kan namelijk ook zo zijn dat het geld naar een verkeerd rekeningnummer is overgemaakt. Is er zeker sprake van oplichting? Dan kun je het volgende doen:

 1. Verzamel bewijzen
  Maak een screenshot van de advertentie en noteer zoveel mogelijk gegevens van de persoon in kwestie, zoals contactgegevens, het IP-adres en rekeningnummer. Bewaar alle (e-mail) correspondentie met de verkoper of oplichter. Bewaar ook bewijzen van de betalingen.

 2. Stuur een ingebrekestelling naar de verkoper
  Hierin geef je aan dat dit de laatste kans is om het geld te retourneren of het product op te sturen. Stel daarbij altijd een uiterste termijn. Verstuur een ingebrekestelling per aangetekende brief of per e-mail bij het ontbreken van een adres. Laat de brief zo nodig door een jurist opstellen.

 3. Waarschuw anderen
  Laat op internet (bijvoorbeeld op een forum) weten dat de persoon in kwestie een oplichter is. Zo voorkom je dat anderen ook de dupe worden.

 4. Doe aangifte
  Als je bent opgelicht moet je altijd aangifte doen bij de politie. Doe de aangifte zo volledig mogelijk. Bewaar altijd een kopie van de aangifte.

Het is bij oplichting via internet heel belangrijk om direct aangifte te doen bij de politie. Zo help je niet alleen jezelf, maar kan de politie criminelen ook makkelijker aanpakken. Hoe meer aangiftes er worden gedaan over een bepaalde oplichter, hoe groter de kans is dat de politie hem kan vervolgen. Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders werken hard samen om internetoplichting terug te dringen.

Civiele procedure starten

Gaat het om een groot bedrag en wil je graag uw geld terug? Dan kun je naast aangifte doen ook een civielrechtelijke procedure starten. Je hebt daarvoor een jurist of advocaat nodig. Als de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd, is dat alleen maar goed voor jouw civiele zaak. Aangifte doen is dus heel belangrijk. Wanneer een verkoper de beloofde goederen niet levert, dan is dat juridisch gezien een wanprestatie. De schade die je daardoor lijdt, kun je proberen via de civielrechtelijke procedure te verhalen. Je moet daarvoor wel weten wie de oplichter precies is. Schakel voor een civielrechtelijk procedure altijd een jurist in. Die kan je al het werk van de incasso uit handen nemen.

Lees verder

Veelgestelde vragen