Voorbeeldbrief loon vorderen

Betaalt uw werkgever uw salaris niet, te laat of onvolledig? Met deze voorbeeldbrief vraagt u uw werkgever achterstallig loon te betalen.

Zo gaat u aan de slag

  1. Controleer eerst bij uw werkgever of u recht heeft op doorbetaling van uw loon. Uw werkgever geeft u daar mogelijk een verklaring voor.
  2. Heeft uw werkgever geen verklaring? Stuur dan een aangetekende brief waarin u vraagt om alsnog uw achterstallige salaris te storten.
  3. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk

  • Dit is een voorbeeldbrief van DAS. U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post / e-mail. Bewaar een kopie voor uzelf.

Download voorbeeldbrief (gratis)

Lees verder