Loon niet ontvangen

Betaalt uw werkgever niet of te laat? Of kan uw werkgever uw salaris niet meer betalen? Als u gewoon werkt, dan heeft u recht op loon op het afgesproken tijdstip. Dat is erg vervelend en kan direct impact hebben op uw leven.

Lees hieronder wat u kunt doen en hoe wij u kunnen helpen als u niet verzekerd bent.

Bent u wel bij ons verzekerd? Klik dan hier.

Hoe kunnen wij je helpen?

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op jouw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in je kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in je kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over het niet ontvangen van loon

Bekijk nu ook de video

Wat te doen bij achterstallig loon

 1. Controleer eerst of u recht heeft op doorbetaling van uw loon. Geef bij uw werkgever aan dat u uw salaris niet op tijd heeft ontvangen en vraag naar de reden. Het kan zijn dat uw werkgever er een verklaring voor heeft.
 2. Heeft uw werkgever geen verklaring? Stuur dan een aangetekende brief waarin u vraagt om alsnog uw achterstallige salaris te storten.
 3. Krijgt u binnen 7 werkdagen nog geen reactie? Dan stuurt u een herinneringsbrief. Noem daarin ook de wettelijk rente en verhogingen.
 4. Komen jullie er niet uit? Schakel dan juridische hulp in. U kunt bij de rechter een procedure opstarten om uw salaris betaald te krijgen.

Recht op verhoging als uw salaris te laat betaald wordt
Als het salaris niet op tijd wordt betaald, heeft u vanaf de 4de werkdag na de dag waarop uw salaris betaald had moeten zijn, recht op een wettelijke verhoging. Deze verhoging is voor de 4de tot en met de 8ste werkdag 5% per dag. Daarna wordt het voor elke volgende werkdag verhoogd met 1% tot maximaal 50% van het salaris dat eigenlijk uitbetaald had moeten worden. In de praktijk brengt de rechter de verhoging vaak terug tot 10 of 15%. Naast de wettelijke verhoging kunt u aanspraak maken op de wettelijke rente. De hoogte van de wettelijke rente vindt u op rijksoverheid.nl.

Wat als uw werkgever failliet is?

Bij faillissement van uw werkgever, heeft u recht op een uitkering wegens betalingsonmacht. Het UWV keert u het tegoed wat u nog heeft van uw (ex-)werkgever uit en probeert dit te verhalen op de werkgever. U heeft mogelijk recht op:

 • Het salaris over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig salaris, overuren, onkostenvergoeding, spaarloon, 13e maand, atv / adv-dagen.
 • Het salaris over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Als u op 1 januari 1999 al in dienst was bij de werkgever en u toen 45 jaar of ouder was, dan kan een langere opzegtermijn met een maximum van 19 weken gelden.
 • Vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierechtwaarden, pensioenpremie, bijdragen aan het tijdspaarfonds over maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband.

Naast aangifte bij het UWV is het daarom ook belangrijk dat u juridische hulp inschakelt. Dat is nodig om een eventueel faillissement van uw werkgever te laten aanvragen.

Loon vorderen bij curator

Het kan zijn dat het UWV niet alle vorderingen overneemt. Bijvoorbeeld omdat u een loonachterstand heeft over meer dan 13 weken voorafgaand aan het faillissement of dat u nog pensioenpremies tegoed heeft van meer dan een jaar geleden. Alle vorderingen die niet onder de faillissementsuitkering vallen, kunt u indienen bij de curator. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Houd er wel rekening mee dat de kans erg klein is dat u daadwerkelijk nog uw vordering zult ontvangen door voorrang van de Belastingdienst.

Inhouding loon bij schulden

Houdt uw werkgever uw volledige loon in omdat u hem nog wat moet betalen? Dat mag niet. Uw werkgever moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Deze bedraagt minimaal 90 % van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Dit bedrag moet u iedere maand sowieso als loon ontvangen. Het bedrag boven uw beslagvrije voet mag uw werkgever verrekenen. Als uw werkgever een boete verrekent, dan mag hij daarvoor dus slechts 10% van uw loon inhouden. Houdt uw werkgever zich niet aan deze regeling? Stuur dan aangetekende brief waarin u uw loon vordert.

Lees verder

Veelgestelde vragen